Konkurss “Neklātienes ceļojums”

 

Š. g. 6 februārī tiek uzsākts Ziemeļvidzemes reģiona – Alojas, Burtnieku, Limbažu, Mazsalacas, Kocēnu un Salacgrīvas novadu skolu 5., 6., 7., 8. un 9. klašu audzēkņiem . paredzētais konkurss “ Neklātienes ceļojums”. Pasākumu organizē Pasaules latviešu klaidoņu brālība sadarbībā ar Latvijas Ģeogrāfijas biedrību, grāmatu apgādu „Jumava”, Alojas novada domi un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”. Konkursa mērķis ir ar radošo ārpusklases aktivitāšu palīdzību, skolēnu vidū popularizēt ceļošanu, paplašināt viņu zināšanas pasaules izziņas procesā un vienlaicīgi pilnveidot prasmi darboties ar datortehniku.

Konkursantam ir jāveic neklātienes ceļojums uz kādu no skaita ziņā daudzajām pasaules salām un jāsagatavo interesants, faktiem un vietu raksturojošiem fotouzņēmumiem kuplināts apraksts. Ceļojuma aprakstā ieteicams atainot izvēlētās salas dabu, vēsturi, kultūru, kā arī iedzīvotāju dzīvesveidu un paražas. Noslēgumā vēlams minēt arī ieganstu, kādēļ šo vietu ir vērts apmeklēt, kā arī atsauci par aprakstā izmantotajiem izziņas materiāliem.

.Darbs konkursa komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e- pasta adresi ungurpils.biblioteka@aloja.lv līdz 2017. gada 20. aprīlim. Darbi, kas tiks iesniegti ar novēlošanos netiks izskatīt.

Konkursantu veikumus paredzēts izskatīt pusotra mēneša laikā. Darbus vērtēs speciāli šim nolūkam izveidota žūrija divās kārtās. Pēc pirmās kārtas no iesniegtajiem tālāk tiks virzīti 15 darbi, no kuru vidus žūrija balsojot, noteiks pirmo trīs godalgoto vietu ieguvējus.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem

  • atbilstība darba uzdevumam
  • tehniskais un vizuālais noformējums
  • valoda un izteiksmes līdzekļu pielietojums
  • apraksta vispusība
  • interesantu un neikdienišķu faktu uzskaitījums

Žūrijas sastāvs:

Sanda Freimane – grāmatu apgāda „Jumava” reklāmas projektu vadītāja

Ilze Kapmale – Alojas novada domes izglītības speciāliste

Uldis Klepers – Jauno ģeogrāfu skolas prezidents

Ieva Prauliņa – Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas SALA vadītāja

Agnese Sila – uzņēmēja, pasaules apceļotāja

Ivars Strautnieks – LU profesors Latvijas ģeogrāfu biedrības prezidents

Pēteris Strubergs – pasaules apceļotājs, rakstnieks

Pirmo trīs vietas ieguvējiem paredzētas piemiņas balvas, Pasaules latviešu klaidoņu  sarūpētie suvenīri un apgāda „Jumava” ceļojumu sērijas „Aiz apvāršņa” grāmatas.

Uzvarētāju sveikšana paredzēta kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības vasaras saietā 2017. gada 9..jūnijā Alojā. Uzvarētājiem arī tiks dota iespēja savus darbus prezentēt saieta dalībniekiem un viesiem.