Jaunumi no brālības

 

                      Pasaules latviešu klaidoņu brālības veikums

                                                        2017. gadā

 

Atskaites periodā brālības pulkam ir piepulcējušies četri jauni biedri – ekstrēmie ceļotāji Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis, kas airu laivā šķērsoja Atlantijas okeānu no Namībijas līdz Brazīlijai, pasaules apceļotājs, dzejnieks un prozaiķis Zigmunds Bekmanis, kā arī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks.

Šajā laikā ir notikušas divas valdes sēdes, atskaites- pārvēlēšanas kopsapulce, kā arī kārtējais pēc skaita 9. PLKB vasaras saiets Alojā. Kopsapulcē tika organizētas prezidenta, valdes locekļu un revidenta pārvēlēšanas. Par brālības prezidentu uz nākamo divu gadu periodu tika atkārtoti ievēlēts Pēteris Strubergs. Ņemot vērā Jura Lorenca atlūgumu, viņa vietā par valdes locekli kopsapulce ievēlēja brālības biedri, uzņēmēju Agnesi Silu. Savukārt revīzijas darbs arī turpmāk tika uzticēts līdzšinējam revidentam Oskaram Šmeliņam.

Aizvadītā gada 9. jūnijā Alojā ar devīzi “Latviešu klaidoņi ūdens pasaulē” tika sarīkots kārtējais vasaras saiets. Saieta organizēšanā atbalstu sniedza Alojas pilsētas kultūras nams, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala”, grāmatu apgāds “Jumava” un SIA “Starkelsen”. Pasākumā tika prezentēta jauna grāmata “Ar plinti plecā”, kā arī ar saviem atmiņu stāstījumiem par pasaules zemēs piedzīvoto uzstājās ekstrēmais laivotājs Gints Barkovskis, niršanas instruktors Jānis Ozoliņš, sērfotāja Lauma Žubule un kaitbordiste Aija Ambrasa. Turpinājumā tika izziņoti Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums” rezultāti. Par konkursa uzvarētāju, kurā piedalījās 30 skolēni, vienbalsīgi tika atzīta Limbažu novada ģimnāzijas 8. klases skolniece Amanda Kaufmane. Dalībnieki saņēma brālības Goda, Uzslavas un Atzinības rakstus, piemiņas suvenīrus, savukārt uzvarētāja par ļoti interesanto darbu “Neklātienes ceļojums uz Papua Jaungvineju”, saņēma vērtīgu balvu – velosipēdu. Nobeigumā saieta dalībniekiem bija iespēja noskatīties S.Semjonova filmu – “Okeāna saviļņotie” – par ekstrēmiem ceļotājiem Kārli Bardeli un Gintu Barkovski, B. Šulca veidoto filmu “Melnā pipara ceļš”, kā arī noklausīties aizraujošo Laines Pērses un Artura Driņina stāstījumu par neparasto ceļojumu, kura laikā tika apmeklēti 5 kontinenti un 64 valstis.

Kas attiecas uz mūsu organizācijas mērķu un uzdevumu izpildi, tad saskaņā ar statūtiem brālības pienākums ir popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un kultūru, rīkot saietus, tematiskus vakarus, kā arī veicināt informatīvo materiālu, tajā skaitā grāmatu izdošanu. Jāsaka, ka aizvadītais gads rakstniecības jomā ir bijis pietiekami ražens. Pateicoties izdevniecības “Jumava” (J.Visockis) atbalstam ceļojumu sērijā “Aiz apvāršņa” klajā tika laistas trīs jauna interesantas grāmatas. Tajā skaitā, vienpadsmit autoru kopdarbs – “Ar plinti plecā”, Jura Lorenca – “Ceļi un cilvēki “un Lindas Riņķes – “Paradīze jeb Kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa”. Atkārtotu izdevumu ar brālības anotāciju piedzīvoja leģendārā norvēģu etnogrāfa, ceļotāja un rakstnieka Tūra Heijerdāla grāmata “Aku – aku”. Atzīstamu ieguldījumu atskaites periodā ceļošanas popularizēšanā deva brālības biedrs Mārtiņš Sirmais ar atraktīvo TV raidījumu “Sirmais. Kulta ēdieni”, kolēģe Agnese Sila, kas omulīgajā krodziņā “Divi rati” regulāri rīkoja stāstu – bilžu vakarus par pasaules apceļotājiem. Savukārt Andis Pikāns ar domubiedriem turpināja veiksmīgi īstenot unikālu Latvijas simtgadei veltītu projektu – „1836”. kas gar mūsu zemes robežu iedzīvina 1836 kilometru garu gājējiem un braucējiem domātu tūrisma ceļu. Par šo projektu veidotās TV sērijas ar nosaukumu „1836 enduro kilometri” skatītāju vidū ir iemantojušas lielu popularitāti. Pie viena gribas pieminēt arī Bruno Šulca aktivitātes, kas izvadītā gada laikā ir ticies ar interesentiem daudzās Latvijas skolās un kultūras centros, kur ne vien stāstīja par piedzīvoto, kājām veicot slaveno, romiešu laikā būvēto transporta maģistrāli, bet arī demonstrēja paša veidotās filmas. Var droši teikt, ka Ikviens no mums ir devis lielāku vai mazāku ieguldījumu mūsu brālības uzdevumu izpildē. Ar atskaiti ko es būdams brālības prezidents personīgi esmu paveicis 2017. gadā ir iespējams iepazīties PLKB mājas lapā https:klaidoni.wordpress.com. Piebildīšu, ka visas augšminētās aktivitātes ir pozitīvi veicinājušas ne vien atsevišķu mūsu biedru, bet arī mūsu brālības kā sabiedriskas organizācijas atpazīstamību publiskajā telpā. Informācija par brālību un tās rīkotajiem pasākumiem tika regulāri ievietota PLKB un Jumavas mājas lapās, facebookā, e – padomos un draugiem lv, kā arī papildus izmantotas iespējas popularizēt brālību masu saziņas līdzekļos – radio un TV, internetā, grāmatu prezentācijās, žurnālos un laikrakstos. Brālības valde bija parūpējusies arī par to, lai māsas un brāļi tiktu sveikti Valsts svētkos.

Brālības finanšu un mantas stāvoklis ir atspoguļots revidenta Oskara Šmeliņa ziņojumā. Brālības ieņēmumi 2017. gada periodā veidojās no biedru naudas iemaksām. Saskaņā ar izmaiņām statūtos ikgadējā biedru naudas maksa ir noteikta 10.- EUR apmērā. Ar līdz šim nomaksāto biedru naudu esam bijuši spējīgi nodrošināt minimāli nepieciešamā budžeta saimniecisko izdevumu daļu, attiecībā uz telpu īri, saietu kultūras programmām un citām aktivitātēm. Tiesa ir arī parādnieki, bet valde cer, ka jau tuvākajā laikā parādi tiks nokārtoti. Vēl atliek arī uzlabot darbu ar fiziskām un juridiskām personām ziedojumu piesaistes jomā, kas līdz šim nav sekmējies.

Nedaudz par 2018. gada plāniem. Centrālais pasākums neapšaubāmi būs Pasaules latviešu klaidoņu brālības nu jau desmitais pēc kārtas jubilejas saiets 8.jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA Ungurpils ezera krastā. Valde, apspriežot dažādus iespējamos variantus, nolēma šī gada saietu atzīmēt kā jubilejas pasākumu ar sekojošu dienaskārtību. Ja klātesošajiem ir vēl kāda interesanta ideja, lūdzu debatēs izteikt savus priekšlikumus. Vēl gribas pieminēt pāris mūsu brālības biedrus, ka jau ir uzsākuši vai vēl tikai uzsāks ļoti tālus, sarežģītus un bīstamus ceļojumus. Tā Kārlis Bardelis burtiski pirms pāris nedēļām kopā ar draudzeni Lauru ir devies trakulīgā piedzīvojumā. Vispirms viņi no Atlantijas okeāna piekrastes Brazīlijā ar tandēma velosipēdu šķērsos Dienvidameriku.  Pēc tam airu laivā, piestājot pa ceļam vairākās tropu salās, lūkos pieveikt arī Kluso okeānu. Savukārt motobraucēji Mārtiņš Sils kopā ar kompanjonu Ģirtu Vilni, piedaloties arī Agnesei Silai jau februārī uzsāks iespaidīgu ekspedīciju “Divi rati – divi kontinenti” pa Austrāliju un Āziju. Nobeigumā atliek atgādināt, ka brālības biedru iespaidus par ceļojumiem arī turpmāk gaida ne vien grāmatu izdevēji, bet arī nedēļas žurnāla “Mājas viesis” galv. redaktore Dace Terzena un DELFI “Tūrismagids.lv” redaktore Andra Brikmane.

.

 

 

 

 

                             Informācija par 26.01.2018. brālības  kopsapulci

 

Š.g. 26.01 klubā „Hamlets” notika kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības kopsapulce. Pirms kopsapulces bija iespējams aplūkot 2017. gada laikā brālības biedru izdotās grāmatas un Papua Jaungvinejā uzņemto fotogrāfiju izstādi. Pasākuma ieskaņā kopā sanākušie Rolanda Zagorska virsvadībā nodziedāja brālības himnu. Dziedājuma muzikālo noformējumu kā ierasts nodrošināja pianiste Ingūna Grīnberga. Pēc tam sekoja brālības prezidenta Pētera Struberga atskaite – ziņojums par 2017. gadā paveikto un nākotnes iecerēm, kā arī revidenta Oskara Šmeliņa ziņojums par brālības mantas un finanšu līdzekļu pārbaudes rezultātiem.

Debatēs apsprieda arī jautājumu, par desmito pēc kārtas, jubilejas saietu kas notiks š.g. 8. jūnijā Alojā Ungurpils ezera krastā. Šajā sakarā kopsapulce nolēma lūgt brālības biedrus: piedalīties ceļojumiem veltītā fotogrāfiju izstādē, iesniedzot 2-3 darbus A3 vai A4 formātā, uz saietu ierasties ceļotājiem raksturīgās drēbēs, dažādu pasaules tautu (ķīniešu, arābu, afrikāņu, indiāņu …….) tradicionālajos tērpos, galvassegās, vai arī esošo apģērbu izrotāt ar svešu zemju tautām zīmīgiem atribūtiem, kā arī ņemt dalību brālības biedru muzikālajā sveicienā. Saieta laikā paredzēts arī noorganizēt improvizētu brālības biedru modes skati. Pieņemts tika arī ierosinājums izskatīt iespēju aprīlī vai maijā atpūtas bāzē “Valguma pasaule” sarīkot brālības biedriem ģimeņu svētkus un mājas lapā vai face-book ievietot informāciju par regulārajiem ik ceturtdienu krodziņā “Divi Rati“ rīkotajiem stāstu – bilžu vakariem.

Svinīgā iesvētības ceremonijā, saņemot dāvanā ar brālības simboliku rotātu t-kreklu tika uzņemti jauni biedri –pasaules apceļotājs, inženieris Harijs Buls, pasaules apceļotājs, niršanas instruktors Juris Ozoliņš, pasaules apceļotāji, iluzionisti Daci un Enri Pecolli, pasaules apceļotājs, atpūtas bāzes “Valguma pasaule” līdzīpašnieks Viesturs Serdāns. Vienlaikus, sakarā ar atrašanos ārpus mūsu zemes robežām vai citiem objektīviem iemesliem, neklātienē par brālības biedriem vēl tika uzņemti pasaules apceļotāja, kaitbordiste Aija Ambrasa, pasaules apceļotājs, ceļojumiem veltītu grāmatu autors Raimonds Gudrups, pasaules apceļotājs, Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers, kā arī pasaules apceļotāja, vairāku ceļojumiem veltītu grāmatu. autore Laine Pērse un pasaules apceļotājs Arturs Driņins. Kopsapulces dalībnieki ar interesi noskatījās Laines un Artūra no Anglijas atsūtīto video sveicienu, kur abi strādā un pelna naudu, lai varētu dotos jaunā ceļojumā.

Turpinājumā saviesīga vakara gaisotnē Rihards Strubergs klātesošos iepazīstināja ar veidoto video filmu par nesen veikto ceļojumu uz bijušo cilvēkēdāju zemi  Papua Jaungvineju,  jaunuzņemtie biedri Dace un Enri Pecolli nodemonstrēja vairākus interesantus burvju trikus, savukārt Anatolijs Danilāns, Mārtiņš Sils un citi  dalījās atmiņās par  kurioziem, ceļojumu laikā piedzīvotiem notikumiem.

Pabeidzot ieskatu par omulīgo kopīgi pavadīto vakaru atliek paldies. Paldies brālības vecbiedriem – Valdim Bārdam, Zigmuntam BekmanimValdim Brantam, Irēnai Frīdenšteinai –Stibei ar mazo meitiņu, Ingūnai GrīnbergaiAndrejam Hansonam, Astrīdai Kokalei, Vitālijam Kokalim, Inetai Laizānei, Ingvaram Leitim, ,  Mārim Puķītim, Agnesei Silai, Mārtiņam Silam, Ivaram Strautniekam, Oskaram Šmeliņam, Bruno Šulcam, Jānim Ūdrim un Rolandam Zagorskim., kā arī jaunuzņemtajiem  biedriem Harijam Bulam, Jurim Ozoliņam, Dacei Pecolli, Enri Pecolli un Viesturam Serdānam, kas bija atraduši iespēju atnākt. Paldies profesoram Anatolijam Danilānam ar kundzi Irēnu, viesim no Alžīrijas TV producentam Abdul Karim Sekaram  un ceļojumu iespaidiem pārpilnajam Silvestram Sīlim,  kuri ar savu atraktīvo klātbūtni kuplināja šo pasākumu. Paldies Ingūnai Grīnbergai un Ivaram Strautniekam par kolosālajām mūzikas pauzēm, Rihardam Strubergam par interesanto filmu, alojietim  Edgaram Roļskijam par jauko ģitāras spēli. Liels paldies arī brīnišķīgajām vakara saimniecēm Valdai Strubergai un Lienei Zagorskai.

 

Pasaules latviešu klaidoņu brālības biedra

                                            Pētera  Struberga  aktivitātes 2017. gadā

 

 

 

  1. Dalība LR-4 raidījumā “Aleksandra studija” gada 7. februāris
  2. Dalība ReTV raidījumā “Latvijas stāsti. Personības” gada 11. Februāris
  3. Tikšanās ar lasītājiem Smārdes bibliotēkā  ”Divās stundās apkārt pasaulei”   gada 1. marts
  4. Tikšanās ar lasītājiem “ Sproģu” pagasta  bibliotēkā  ”Divās stundās apkārt pasaulei”   gada 27. oktobris
  5. Tikšanās ar lasītājiem Neretas pilsētas kultūras namā ”Divās stundās apkārt pasaulei” gada 27.oktobris
  6. Tikšanās ar lasītājiem Jūrmalas pilsētas Asaru bibliotēkā –”Divās stundās apkārt pasaulei” gada 28. septembris
  7. Tikšanās ar lasītājiem Dundagas novada bibliotēkā –

”Divās stundās apkārt pasaulei, tajā skaitā  stāsts par leģendāro dundadznieku, filmas  “Krokodilu Dandijs” prototipu Arvīdu Blūmentālu  ” 2017. gada 7.novembris

  1. Tikšanās Cīravas pagasta bibliotēkā ar lasītājiem “ Ceļojuma iespaidi par bijušo cilvēkēdāju zemi Papua Jaungvineju ” gada 20. oktobris
  2. Tikšanās Aizputes pilsētas bibliotēkā ar lasītājiem “ Ceļojuma iespaidi par bijušo cilvēkēdāju zemi Papua Jaungvineju ” gada 20. oktobris
  3. Anotācija leģendārā norvēģu etnogrāfa, ceļotāja un rakstnieka Tūra Heijerdāla grāmatai “Aku aku”.

 

 

P.S. – bibliotēkās un kultūras namos stāstījumi par ceļojumu laikā piedzīvoto tika papildināti ar slaidu un suvenīru demonstrāciju