Atskats uz 10. Jubilejas Pasaules Latviešu klaidoņu brālības saietu

IMG_5395.JPG

   Šā gada 8. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” tika aizvadīts brālības jubilejas saiets. Pirms pasākuma brālības pārstāvji nolika ziedus Alojas kapsētā pie aizsaulē aizgājušā Džeimsa Krogzemakapa vietas, kurš pirms desmit gadiem bija viens no klaidoņu kopā sanākšanas idejas autoriem.

    Līdz saieta atklāšanai interesentiem tika dota iespēja centra iekštelpās iepazīties ar gadu gaitā paveikto – proti, ceļojumiem veltītu grāmatu izstādi, iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi, kā arī Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem rīkotā konkursa “Neklātienes ceļojums” darbu izstādi. Līdztekus bija pieejamas arī izdevniecības “Jumava” sarūpētās jaunākās grāmatas, kā arī PLKB jubilejas saietam veltīta avīze. Savukārt centra piekājē saieta dalībniekus priecēja brālības biedru ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju izstāde.

 Saieta sākumā dalībnieki gleznainā Ungurpils ezera krastā sagaidīja laivu, ar kuru autoru kolektīva pārstāvji  Ainārs Kadišs un Pēteris Strubergs, kā arī apgāda „Jumava” prezidents Juris Visockispa ūdeni atveda jaunu, sērijā „Aiz apvāršņa” iznākušo grāmatu “Klaidoņi ūdens pasaulē”. Starp citu, saieta tēmai, tas ir ūdeņiem atbilstoši grāmata tika atgādāta mazā laiviņā, kuru aiz sevis auklā piesietu vilka lielajā laivā sēdošie. Oficiālā jeb pasākuma pirmā daļa, kas noritēja centra iekštelpās sākās ar brālības prezidenta uzrunu. Pēc tam kopā sanākušie nodziedāja brālības himnu. Muzikālo pavadījumu pie klavierēm kā ierasts izpildīja brālības biedre Ingūna Grīnberga. Turpinājumā vadības grožus pārņēma brālības valdes locekle, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, kas kopā sanākušos iepazīstināja ar retrospektīviem atskatiem par visiem deviņiem pagājušo gadu saietiem. Šo pasākuma daļu kuplināja jaukie brālības biedru – Ingūnas Grīnbergas, Ivara Strautnieka,Rolanda Zagorskaun Ingvara Leišamuzikālie priekšnesumi. Kopā ar Ingūnu Grīnbergu uzstājās arī jaunā, daudzsološā dziedātāja Daiga Cerikova. Muzicēja arī saieta viesis Mārtiņš Elsiņš. Pie viena tika prezentēts arī A. Hansona iecienītā basģitārista Andra Kārkliņa disks. Īpašas atzinības balvas „ Zelta Oskaru” atveidā saņēma klaidoņu saietu dibinātāji Andrejs Hansonsun Juris Visockis. Savukārt Bruno Šulcsklātesošos iepriecināja ar video īsfilmu, kas atspoguļoja 2017. gada saieta norisi. 

Pasākuma gaitā tika teikts paldies sadarbības partneriem, atbalstītājiem un aktīvākiem brālības biedriem. Brālības Pateicības rakstupar nozīmīgu atbalstu saietu organizēšanā saņēma Alojas novada dome, izdevniecība „Jumava”,SIA „Alojas Starkelsen”,Alojas kultūras nams,Alojas mednieku klubs, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas pilsētas bibliotēka, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „SALA”unkafejnīca „Mieriņš. Brālības Pateicības rakstupar ievērojamu ieguldījumu saietu organizēšanā saņēma Andreja Hansons, Bruno Šulcs, Ineta Laizāne, Pēteris Strubergs, Rolands Zagorskis,izdevniecības „Jumava” galvenā redaktore Liene Soboļeva, Ieva Prauliņa, Sarmīte Frīdenfelde unInga Neimane.Ar brālības Uzslavas rakstupar raženu darbu rakstniecības jomā tika apbalvoti Māris Gailisun Juris Lorencs. Savukārt Valdas Strubergasun Lienes Zagorskasveikums brālības ziemas saietu organizēšanā kluba „Hamlets” telpās tika gratulēta ar piemiņas zīmi Māras Krusta veidolā. Par dāvanu komplektiem ar uzņēmumā ražotiem labumiem kā allaž bija parūpējies atsaucīgais pasākuma atbalstītājs –  SIA „Alojas Starkelsen”.

 Turpinājumā Juris Visockisjautājumu – prezentēja apgāda “Jumava” jauno grāmatu “Klaidoņi ūdens pasaulē”, sveicot klātesošos līdzautorus – Aināru Kadišu, Jāni Ozoliņu, Laini Pērsi, Hariju Silu un Pēteri Strubergu. Līdzautori atbildot uzJ. Visocka jautājumiem dalījās atmiņās pargrāmatā minētiem piedzīvojumiem. Neklātienēsveicieni tika nodoti arī pārējiem grāmatas līdzautoriem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties saietā , tajā skaitā Aijai  Ambrasai,  Ģirtam  Barkovskim, Mārim Gailim, Jurim Lorencam, Lindai Riņķei, un Laumai  Žubulei. Sirsnīgus sveicienus saņēma arī brālības biedri pasaules apceļotāji Laine Pērseun Artūrs Driņins, kas nesen ne vien bija iestūrējuši laulības ostā, bet paspējuši arī izdot trešo pēc skaita ceļojumiem veltītu grāmatu. Savukārt mīļu video sveicienu un laba vēlējumus no Spānijas bija atsūtījusi vairāku grāmatu autore brālības biedre Lindas Riņķe. Neizpalika arī ciemiņu uzrunas. Kā pirmajai vārds tika dots aktīvai ceļotājai no Losandželosas Ievai Sentivani, kas ne vien mīl ceļot pa tālām zemēm, bet  arī paspējusi pārtulkot latviešu dainas angļu valodā. Klātesošo aplausus izpelnījās neparasti uzņēmīgā viešņa no Jūrmalas Māra Gutberga, kas uz saietu bija ieradusies jau iepriekšējā vakarā un kā grūtībās rūdīta ceļotāja, atteikusies no piedāvātās gultas vietas, nakti pārlaida guļammaisā zem māksliniekiem paredzētās estrādes.

Saieta otrā daļa noritēja Ungurpils ezera krastā. Vispirms no slaidā skatu torņa gaisā tika palaists hēlija balons ar lidojošās vēsti, kuras atradējam kā dāvana pienāktos saņemt nulle kā iznākušo grāmatu „Klaidoņi ūdens pasaulē”. Sekoja tradicionālais zupas katls un draudzības spēle pludmales tenisā starp Alojas novada domes un Klaidoņu brālības komandām. Spraigajā sacensībā ar minimālu pārsvaru uzvarēja klaidoņi. Abām komandām balvā tika pa turziņai ar zemenēm, savukārt uzvarētājiem vēl papildus šampanietis. Svētki turpinājās uz centrā pagalmā esošās skatuves ar modes skati, kurā klaidoņi demonstrēja no dažādām pasaules zemēm atvestos apģērbus. Skatītāju aplausus izpelnījās visi tās dalībnieki – Jānis Ozoliņš, Bruno Šulcs, Agnese Sila, Mārtiņš Sils,Māris Puķītisun Pēteris Strubergs. Jo īpaši lielu atzinību izpelnījās pievilcīgā Silu ģimenes atvase, četrgadīgais Rūdolfs, kas demonstrēja autentiskus ķīniešu un omāniešu tērpus un cepures. Saistoša izvērtās arī Agneses un Mārtiņa Silu sagatavotā jautājumu atbilžu viktorīna par ceļošanas tēmu. Pasākuma otro daļu noslēdza viesu – „Septītā kontinenta” – Nepieradinātā Folka Orķestra koncerts, kura laikā tumsai iestājoties ezera vidū tika iedegts no desmit elementiem sastāvošs gaismas plosts. Te nu jāatzīmē, ka klausītāju un skatītāju izturību stipri vien patraucēja vakarā uznākušais aukstuma vilnis. Līdztekus koncertam, interesentiem centra iekštelpās nakts seansa laikā bija dota iespēja noskatīties divas filmas, proti,Riharda Strubergaveidoto „Bijusī cilvēkēdāju zeme Papua Jaungvineja tuvplānā ” un Bruno Šulca „ Melnā pipara ceļš”.

Ieskatu pabeidzot valde izsaka pateicībusaietaorganizatoriem, atbalstītājiem un viesiem, kas ņēmaaktīvu dalību, lai šis pasākums, kurā piedalījās aptuveni simts astoņdesmit ceļošanā ieinteresētu cilvēku labi izdotos! Atliek vien novēlēt – uz tikšanos pēc gada nu jau nākamajā 11. pēc kārtas pasaules klaidoņu saietā!

”Pasaules Latviešu Klaidoņu” brālības 10. jubilejas saiets 8. jūnijā Ungurpilī!

Piektdien, 2018.gada 8.jūnijā Ungurpils ezera krastā Alojas pagastā notiks Pasaules latviešu klaidoņu brālības un Alojas novada domes organizētais 10.jubilejas “Pasaules latviešu klaidoņu saiets”.

Saieta apmeklētājus no plkst.18:30 bibliotēkas SALA pagalmā ar koncertu sagaidīs Alojas jauniešu grupa “Kokteilis”.

Būs iespējams iegādāties jaunākās apgāda Jumavagrāmatas un  iepazīties ar vairākām izstādēm: Ceļojumu aprakstu grāmatas; Saietu hronika fotogrāfijās; Ceļojumu spilgtākie foto mirkļi; Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums” darbi.

Saieta 1. daļā bibliotēkas SALA telpās – jaunās ceļojumu aprakstu grāmatas “Klaidoņi ūdens pasaulē” atvēršana un tikšanās ar autoriem, video atskats uz iepriekšējiem klaidoņu saietiem, brālības biedru muzikāli priekšnesumi.

2.daļā – hēlija balona palaišana, kura atradējs balvā saņems jauno grāmatu, draudzības spēle pludmales tenisā starp brālības un vietējo komandām, SIA “Aloja – Starkelsen” lielais zupas katls.

3.daļā – ceļojumu tērpu skate, viktorīnas jautājumi skatītājiem, “Nepieradinātā Folka Orķestra” ( Future Folk Orchestra) koncerts “Septītais kontinents”.

4.daļā – filmu nakts seanss – Bruno Šulca “Klaidoņstāsts” un “Melnā pipara ceļš”, Riharda Struberga “Papua -Jaungvineja tuvplānā”.

 

Kopš 2009.gada “Pasaules latviešu klaidoņu saiets” ik gadu jūnija otrajā piektdienā Alojā pulcē latviešu pasaules apceļotājus un interesentus.

Saietamērķis ir pulcināt un vienot latviešu ceļotājus, iepazīstināt ar pieredzēto pasaulē un  ieinteresēt cilvēkus ceļot, klejot un visādi citādi iepazīt ceļojumu burvību un dažādību.

Gleznainais Ungurpils ezers ar peldošām salām un interesantā kompānija garantē patīkamu atpūtu!

 

Klaidoni 2018 G.jpg