Informācija par kārtējo brālības atskaites pārvēlēšanas kopsapulci

Š.g. 24.janvārī klubā „Hamlets” notika kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības atskaites –pārvēlēšanas kopsapulce. Pirms kopsapulces interesentiem bija iespējams aplūkot 2018. gada laikā brālības ceļotāju izdotās grāmatas – L.Pērses un A.Driņina    –  “Ar stopiem apkārt pasaulei. Āzijas brīnumi”,  L.Riņķes  –  “Kā Sprīdīte mājās pārnāca” un  R. Gudrupa – “Laiks iet. Manas klejojošās dvēseles pasakas.

Kopsapulces ieskaņā Rolanda Zagorska virsvadībā tika nodziedāta brālības himna. Dziedājuma muzikālo noformējumu kā ierasts nodrošināja pianiste Ingūna Grīnberga. Pēc tam klātesošie noskatījās videofilmu par 2018. gada vasarā Alojā notikušo jubilejas saietu, kā arī nenogurdināmu pasaules apceļotāju Kārļa Bardeļa no Klusā okeāna, Laines Pērses un Artūra Driņina no Indonēzijas atsūtītos video sveicienus.

Nedaudz vēlāk svinīgā iesvētības ceremonijā, saņemot dāvanā ar brālības simboliku rotātu t-kreklu, tika uzņemti jauni biedri – publicists Ainārs Kadišs, LU asociētais profesors, Tartu universitātes profesors Indriķis Krams un Daugavpils universitātes vadošā pētniece Tatjanu Krama,  SIA “Tcon” valdes priekšsēdētājs Uldis Kučerāns un uzņēmēja Guntra  Riņķe. Neklātienē par brālības biedriem tika apstiprināti ZS “Kurmīši” īpašnieki Sandra un Ivars Geibas, kas kopsapulces laikā ceļoja pa Gambiju un Senegālu, kā arī sasirgusī A/S “Latvenergo” juriskonsulte Anda Liepa.

Pēc jauno biedru uzņemšanas brālības prezidents Pēteris Strubergs sniedz ainformāciju  par 2018. gadā paveikto un nākotnes iecerēm. Pie viena kopsapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar revidenta Oskara Šmeliņa veiktās brālības mantas un finanšu līdzekļu pārbaudes rezultātiem. Sekoja debates, kuru laikā tika izteikti vairāki priekšlikumi brālības darba tālākā uzlabošanā. Pamatojoties uz izteiktiem priekšlikumiem kopsapulce nolēma:

Saskaņā ar PLKB 2017. gada 21. janvāra atskaites – pārvēlēšanas kopsapulcē pieņemtiem lēmumiem ieviest izmaiņas brālības statūtos attiecībā uz biedru naudu nosakot, ka biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 10 (desmit) EUR apmērā;

Izpildinstitūcijā, tas ir valdē Juri Lorencu, aizstāt ar Agnesi Silu;

Biedrības prezidentu, kas automātiski ieiet valdes sastāvā un revidentu, turpmāk ievēlēt uz  četriem gadiem;

Papildināt PLKB statūtus ar jaunu punktu par Biedrības asociētiem biedriem, kas objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi aktīvi iesaistīties biedrības mērķu un uzdevumu izpildē;

Papildināt PLKB statūtu punktu 4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana ar jauniem apakšpunktiem, nosakot par kādiem pārkāpumiem var izslēgt no Biedrības un kas šo lēmumu par izslēgšanu ir tiesīgs pieņemt;

 

Kopsapulces laikā par Biedrības prezidentu Pēteris Strubergs, kā arī pieci valdes locekļi – Andrejs Hansons, Ineta Laizāne, Agnese Sila, Bruno Šulcs un Juris Visockis. Par revidentu uz nākamo atskaites periodu atkārtoti tika ievēlēts Oskars Šmeliņš.

 

Turpinājumā azartiskais pasaules apceļotājs Mārtiņš Sils pasākuma dalībniekiem prezentēja savu interesanto bilžu stāstu “Ceļojot gadās visādi“.  Savukārt jaunais un talantīgais iluzionists Dante Pecolli klātesošiem nodemonstrēja   savu augsto meistarību dažādu sarežģītu burvju  triku izpildē.

Noslēgumā kopsapulce nolēma, ka kārtējā, nu jau vienpadsmitā brālības vasaras saieta tēma š. g. 9. jūnijā Alojā būs “Pasaules klaidoņi maģijas un misticisma valstībā.” Būtu ļoti labi, ja brālības biedri, kuriem šajā jomā ir kas sakāms, savus piedzīvojumu stāstus līdz marta mēnesim varētu iesniegt apgādam “Jumava”. Šāds risinājums dotu iespēju līdz jūnijā paredzētajam saietam izdot vēl vienu, mūsu brālības biedru sarakstītu grāmatu.

 

Pabeidzot šo nelielo ieskatu atliek teikt paldies visiem, kas veicināja mūsu pasākuma sekmīgu norisi – tajā skaitā uz kopsapulci atnākušajiem brālības biedriem, pianistei Ingūnai Grīnbergai, dziedātājai Daigai Cerikovai, ceļotājam Mārtiņam Silam, iluzionistam Dantem Pecolli, mājīgā klubaHamlets” dvēselēm Lienei un Rolandam Zagorskiem, viesiem – profesoram Anatolijam Danilānam ar kundzi Irēnu un DELFI “Tūrisma gids” redaktorei Andai Briekmanei, palīgiem organizatoriska rakstura jautājumu risināšanā Agnesei Silai un Rihardam Strubergam,  kā arī viesmīlīgajai  vakara saimniecei  Valdai Strubergai.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s