Pasaules latviešu klaidoņu brālības veikums 2018. gadā

Atskaites periodā brālības pulkam ir piepulcējušies desmit jauni biedri – pasaules apceļotāja, kaitbordiste Aija Ambrasa, pasaules apceļotājs, inženieris Harijs Buls, pasaules apceļotājs Arturs Driņins, pasaules apceļotājs, ceļojumiem veltītu grāmatu autors Raimonds Gudrups, pasaules apceļotājs, Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Kleperis, pasaules apceļotājs, niršanas instruktors Juris Ozoliņš, pasaules apceļotāji, iluzionisti Daci un Enri Pecolli, pasaules apceļotāja, vairāku ceļojumiem veltītu grāmatu autore Laine Pērse un pasaules apceļotājs, atpūtas bāzes “Valguma pasaule” līdzīpašnieks Viesturs Serdāns. Pamatojoties uz personīgiem lūgumiem, no brālības ir izstājušies Jānis Briedis, Raivo Dzelzkalējs un Evita Kristapsone. Sakarā ar statūtu neievērošanu, tas ir ilgstošu biedru naudas nemaksāšanu, un nespēju aktīvi darboties, valde ir pieņēmusi  lēmumu no brālības izslēgt Ivaru Jakovelu un Mārtiņu Krūmiņu.

Šajā laikā ir notikusi viena valdes sēde, atskaites- pārvēlēšanas kopsapulce, kā arī 8. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” sarīkots jubilejas, pēc skaita 10. PLKB vasaras saiets. Līdz saieta atklāšanai interesentiem tika dota iespēja centra iekštelpās iepazīties ar gadu gaitā paveikto – proti, ceļojumiem veltītu grāmatu izstādi, iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi, kā arī Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem rīkotā konkursa “Neklātienes ceļojums” darbu izstādi. Līdztekus bija pieejamas arī izdevniecības “Jumava” sarūpētās jaunākās grāmatas, kā arī PLKB jubilejas saietam veltīta avīze. Savukārt centra piekājē saieta dalībniekus priecēja brālības biedru ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju izstāde.

Saieta pirmajā daļā brālības valdes locekle, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, kopā sanākušos iepazīstināja ar retrospektīviem atskatiem par visiem deviņiem pagājušo gadu saietiem. Šo pasākuma daļu kuplināja jaukie brālības biedru – Ingūnas Grīnbergas, Ivara Strautnieka, Rolanda Zagorska un Ingvara Leiša muzikālie priekšnesumi. Kopā ar Ingūnu Grīnbergu uzstājās arī jaunā, daudzsološā dziedātāja Daiga Cerikova. Muzicēja arī saieta viesis Mārtiņš Elsiņš.  Īpašas atzinības balvas „ Zelta Oskaru” atveidā saņēma klaidoņu saietu dibinātāji Andrejs Hansons un Juris Visockis. Pasākuma gaitā tika teikts paldies sadarbības partneriem, atbalstītājiem un aktīvākiem brālības biedriem, kā arī prezentēta apgāda “Jumava” jaunā grāmata “Klaidoņi ūdens pasaulē”.

Saieta otrā daļa noritēja Ungurpils ezera krastā. Vispirms no slaidā skatu torņa gaisā tika palaists hēlija balons ar lidojošās vēsti, kuras atradējam kā dāvana pienāktos saņemt nulle kā iznākušo grāmatu „Klaidoņi ūdens pasaulē”. Sekoja tradicionālais zupas katls un draudzības spēle pludmales tenisā starp Alojas novada domes un Klaidoņu brālības komandām. Svētki turpinājās uz centrā pagalmā esošās skatuves ar modes skati, kurā klaidoņi demonstrēja no dažādām pasaules zemēm atvestos apģērbus. Pasākuma otro daļu noslēdza Agneses un Mārtiņa Sila sagatavotā jautājumu atbilžu viktorīna par ceļošanas tēmu un Nepieradinātā Folka Orķestra koncerts.. Līdztekus koncertam interesentiem centra iekštelpās bija dota iespēja noskatīties divas filmas, proti, Riharda Struberga veidoto „Bijusī cilvēkēdāju zeme Papua Jaungvineja tuvplānā ” un Bruno Šulca „ Melnā pipara ceļš”. Var teikt, ka jubilejai veltītais pasākums, kurā piedalījās aptuveni divi simti ceļošanā ieinteresētu cilvēku izdevās.

 

Kas attiecas uz mūsu organizācijas mērķu un uzdevumu izpildi, tad saskaņā ar statūtiem brālības pienākums ir popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un kultūru, rīkot saietus, tematiskus vakarus, kā arī veicināt informatīvo materiālu, tajā skaitā grāmatu izdošanu. Jāsaka, ka aizvadītais gads rakstniecības jomā ir bijis visai ražens. Pateicoties izdevniecības “Jumava” (J.Visockis) atbalstam ceļojumu sērijā “Aiz apvāršņa” klajā tika laists vienpadsmit autoruAijas Ambrasas, Ģirta Barkovska, Māra Gaiļa, Aināra Kadiša, Jura Lorenca, Jāņa Ozoliņa, Laines Pērses, Lindas Riņķes, Harija Sila, Pētera Struberga un Laimas Žubules kopdarbs – “Klaidoņi ūdens pasaulē ” un Lindas Riņķes – “Kā Sprīdīte mājās pārnāca”. Savukārt nenogurdināmo pasaules apceļotāju ģimene Laine Pērse un Artūrs Driņins izdevuši sērijas “Ar stopiem apkārt pasaulei” trešo un ceturto grāmatu, kas stāsta par piedzīvojumiem  Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Pašlaik abi atrodas garā ceļojumā un viņu gala mērķis ir Austrālija. Aktīvs turpina būt Atlantijas okeāna pieveicējs Kārlis Bardelis, kas ar draudzeni Lindu, izmantojot tandēma divriteni, 101 dienā nobrauca 5430 kilometrus garu ceļu no Brazīlijas līdz Peru. Patlaban Kārlis īsteno grandiozā ceļojuma otro daļu. Proti, no Peru vienatnē airu laivā šķērso Kluso okeānu, ar mērķi pēc 15 tūkstošiem noairētiem kilometriem sasniegt Kērnsas pilsētu Austrālijā. Ne mazāk rosīgs ir arī brālības jaunais biedrs Raimonds Gudrups, kas izdevis interesantu un savdabīgu grāmatu ar nosaukumu “Laiks iet. Manas klejojošās dvēseles pasakas”, kā arī izveidojis filmu “How to falli in love with the earth” par piedzīvoto apceļojot Peru. Šis Raimonda veikums drīzumā tiks demonstrēts Latvijas televīzijā. Atzīstamu ieguldījumu atskaites periodā ceļošanas popularizēšanā deva brālības biedrs Mārtiņš Sils, kas ar motociklu trijos atsevišķos posmos īstenoja projektu “Divi rati – divi kontinenti”. Projekta ietvaros Mārtiņš pa dažādiem maršrutiem šķērsoja Austrāliju, pabija Filipīnās, Brunejā, Singapūrā un caurbraucot pa sauszemi Indiju, Pakistānu, Turciju atgriezās no ķenguru zemes Rīgā. Iespaidi tika regulāri atspoguļoti facebook vietnē, DELFI “Tūrismagids.lv” profilā un Mārtiņš šo piedzīvojumiem bagāto ceļojumu nolēmis aprakstīt grāmatā. Pirmajā posmā viņam līdzi devās arī dzīvesbiedre, mūsu kolēģe Agnese Sila, kas omulīgajā krodziņā “Divi rati” turpina darīt svētīgu darbu – proti, regulāri rīko interesantus, stāstu – bilžu vakarus par aktīviem pasaules apceļotājiem. Vienā no šī piedzīvojumiem bagātā ceļojuma kopā ar Mārtiņu dalību ņēma arī mūsu jaunais kolēģis Uldis Kučerāns. Savukārt Andis Pikāns ar domubiedriem veiksmīgi īstenoja unikālu Latvijas simtgadei veltītu projektu – „1836”. izveidojot gar mūsu zemes robežu 1836 kilometru garu gājējiem un braucējiem domātu tūrisma ceļu. Par šo projektu veidotās TV sērijas ar nosaukumu „1836 enduro kilometri” skatītāju vidū iemantoja lielu popularitāti. Pie viena gribas pieminēt arī Bruno Šulca aktivitātes, kas izvadītā gada laikā ir daudzkārt ticies ar interesentiem daudzās Latvijas skolās un kultūras centros, kur ne vien stāstīja par piedzīvoto, kājām veicot slaveno, romiešu laikā būvēto transporta maģistrāli, bet arī demonstrēja paša veidotās filmas. Var droši teikt, ka Ikviens no mums ir devis lielāku vai mazāku ieguldījumu mūsu brālības uzdevumu izpildē. Ar atskaiti ko es būdams brālības prezidents personīgi esmu paveicis 2018. gadā ir iespējams iepazīties PLKB mājas lapā https:klaidoni.wordpress.com. Piebildīšu, ka visas augšminētās aktivitātes ir pozitīvi veicinājušas ne vien atsevišķu mūsu biedru, bet arī mūsu brālības kā sabiedriskas organizācijas atpazīstamību publiskajā telpā. Informācija par brālību un tās rīkotajiem pasākumiem tika regulāri ievietota PLKB un Jumavas mājas lapās, facebookā, e – padomos un draugiem lv, kā arī papildus izmantotas iespējas popularizēt brālību masu saziņas līdzekļos – radio un TV, internetā, grāmatu prezentācijās, žurnālos un laikrakstos. Brālības valde bija parūpējusies arī par to, lai māsas un brāļi tiktu sveikti Valsts svētkos.

Brālības finanšu un mantas stāvoklis ir atspoguļots revidenta Oskara Šmeliņa ziņojumā. Brālības ieņēmumi 2018. gada periodā veidojās no biedru naudas iemaksām. Saskaņā ar izmaiņām statūtos ikgadējā biedru naudas maksa ir noteikta 10.- EUR apmērā. Ar līdz šim nomaksāto biedru naudu esam bijuši spējīgi nodrošināt minimāli nepieciešamā budžeta saimniecisko izdevumu daļu, attiecībā uz telpu īri, saietu kultūras programmām un citām aktivitātēm. Tiesa ir arī parādnieki, bet valde cer, ka jau tuvākajā laikā parādi tiks nokārtoti. Vēl atliek arī uzlabot darbu ar fiziskām un juridiskām personām ziedojumu piesaistes jomā, kas līdz šim nav sekmējies.

Nedaudz par 2019. gada plāniem. Centrālais pasākums neapšaubāmi būs š.g. 8.jūnijā Pasaules latviešu klaidoņu brālības nu jau pēc kārtas vienpadsmitais saiets Alojā. Valde, apspriežot dažādus iespējamos variantus, iesaka šo saietu veltīt savdabīgai, proti, maģijas un misticisma tēmai. Šajā gadā daudzi mūsu brālības biedri jau ir uzsākuši vai vēl tikai dosies tālos un interesantos ceļojumus. Šajā sakarā vēlos atgādināt, ka brālības biedru iespaidus par ceļojumiem arī turpmāk ar nepacietību gaida ne vien grāmatu izdevēji un lsītāji, bet arī nedēļas žurnāla “Mājas viesis” galv. redaktore Dace Terzena un DELFI “Tūrismagids.lv” redaktore Andra Briekmane.

.

 

 

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s