Sveiciens Latvijas valsts svētkos!

11141364t1h468d-2

   Sirsnīgi sveicieni pasaules apceļotājiem Lāčplēša dienā un mūsu Latvijas valsts 100. gadu jubilejā!

…Lai ceļotprieks, kas mūsu sirdīs mājo, mums jaunus apvāršņus vaļā ver!

Pasaules latviešu klaidoņu brālības Valde

Advertisements

Atskats uz 10. Jubilejas Pasaules Latviešu klaidoņu brālības saietu

IMG_5395.JPG

   Šā gada 8. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” tika aizvadīts brālības jubilejas saiets. Pirms pasākuma brālības pārstāvji nolika ziedus Alojas kapsētā pie aizsaulē aizgājušā Džeimsa Krogzemakapa vietas, kurš pirms desmit gadiem bija viens no klaidoņu kopā sanākšanas idejas autoriem.

    Līdz saieta atklāšanai interesentiem tika dota iespēja centra iekštelpās iepazīties ar gadu gaitā paveikto – proti, ceļojumiem veltītu grāmatu izstādi, iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi, kā arī Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem rīkotā konkursa “Neklātienes ceļojums” darbu izstādi. Līdztekus bija pieejamas arī izdevniecības “Jumava” sarūpētās jaunākās grāmatas, kā arī PLKB jubilejas saietam veltīta avīze. Savukārt centra piekājē saieta dalībniekus priecēja brālības biedru ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju izstāde.

 Saieta sākumā dalībnieki gleznainā Ungurpils ezera krastā sagaidīja laivu, ar kuru autoru kolektīva pārstāvji  Ainārs Kadišs un Pēteris Strubergs, kā arī apgāda „Jumava” prezidents Juris Visockispa ūdeni atveda jaunu, sērijā „Aiz apvāršņa” iznākušo grāmatu “Klaidoņi ūdens pasaulē”. Starp citu, saieta tēmai, tas ir ūdeņiem atbilstoši grāmata tika atgādāta mazā laiviņā, kuru aiz sevis auklā piesietu vilka lielajā laivā sēdošie. Oficiālā jeb pasākuma pirmā daļa, kas noritēja centra iekštelpās sākās ar brālības prezidenta uzrunu. Pēc tam kopā sanākušie nodziedāja brālības himnu. Muzikālo pavadījumu pie klavierēm kā ierasts izpildīja brālības biedre Ingūna Grīnberga. Turpinājumā vadības grožus pārņēma brālības valdes locekle, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, kas kopā sanākušos iepazīstināja ar retrospektīviem atskatiem par visiem deviņiem pagājušo gadu saietiem. Šo pasākuma daļu kuplināja jaukie brālības biedru – Ingūnas Grīnbergas, Ivara Strautnieka,Rolanda Zagorskaun Ingvara Leišamuzikālie priekšnesumi. Kopā ar Ingūnu Grīnbergu uzstājās arī jaunā, daudzsološā dziedātāja Daiga Cerikova. Muzicēja arī saieta viesis Mārtiņš Elsiņš. Pie viena tika prezentēts arī A. Hansona iecienītā basģitārista Andra Kārkliņa disks. Īpašas atzinības balvas „ Zelta Oskaru” atveidā saņēma klaidoņu saietu dibinātāji Andrejs Hansonsun Juris Visockis. Savukārt Bruno Šulcsklātesošos iepriecināja ar video īsfilmu, kas atspoguļoja 2017. gada saieta norisi. 

Pasākuma gaitā tika teikts paldies sadarbības partneriem, atbalstītājiem un aktīvākiem brālības biedriem. Brālības Pateicības rakstupar nozīmīgu atbalstu saietu organizēšanā saņēma Alojas novada dome, izdevniecība „Jumava”,SIA „Alojas Starkelsen”,Alojas kultūras nams,Alojas mednieku klubs, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas pilsētas bibliotēka, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „SALA”unkafejnīca „Mieriņš. Brālības Pateicības rakstupar ievērojamu ieguldījumu saietu organizēšanā saņēma Andreja Hansons, Bruno Šulcs, Ineta Laizāne, Pēteris Strubergs, Rolands Zagorskis,izdevniecības „Jumava” galvenā redaktore Liene Soboļeva, Ieva Prauliņa, Sarmīte Frīdenfelde unInga Neimane.Ar brālības Uzslavas rakstupar raženu darbu rakstniecības jomā tika apbalvoti Māris Gailisun Juris Lorencs. Savukārt Valdas Strubergasun Lienes Zagorskasveikums brālības ziemas saietu organizēšanā kluba „Hamlets” telpās tika gratulēta ar piemiņas zīmi Māras Krusta veidolā. Par dāvanu komplektiem ar uzņēmumā ražotiem labumiem kā allaž bija parūpējies atsaucīgais pasākuma atbalstītājs –  SIA „Alojas Starkelsen”.

 Turpinājumā Juris Visockisjautājumu – prezentēja apgāda “Jumava” jauno grāmatu “Klaidoņi ūdens pasaulē”, sveicot klātesošos līdzautorus – Aināru Kadišu, Jāni Ozoliņu, Laini Pērsi, Hariju Silu un Pēteri Strubergu. Līdzautori atbildot uzJ. Visocka jautājumiem dalījās atmiņās pargrāmatā minētiem piedzīvojumiem. Neklātienēsveicieni tika nodoti arī pārējiem grāmatas līdzautoriem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties saietā , tajā skaitā Aijai  Ambrasai,  Ģirtam  Barkovskim, Mārim Gailim, Jurim Lorencam, Lindai Riņķei, un Laumai  Žubulei. Sirsnīgus sveicienus saņēma arī brālības biedri pasaules apceļotāji Laine Pērseun Artūrs Driņins, kas nesen ne vien bija iestūrējuši laulības ostā, bet paspējuši arī izdot trešo pēc skaita ceļojumiem veltītu grāmatu. Savukārt mīļu video sveicienu un laba vēlējumus no Spānijas bija atsūtījusi vairāku grāmatu autore brālības biedre Lindas Riņķe. Neizpalika arī ciemiņu uzrunas. Kā pirmajai vārds tika dots aktīvai ceļotājai no Losandželosas Ievai Sentivani, kas ne vien mīl ceļot pa tālām zemēm, bet  arī paspējusi pārtulkot latviešu dainas angļu valodā. Klātesošo aplausus izpelnījās neparasti uzņēmīgā viešņa no Jūrmalas Māra Gutberga, kas uz saietu bija ieradusies jau iepriekšējā vakarā un kā grūtībās rūdīta ceļotāja, atteikusies no piedāvātās gultas vietas, nakti pārlaida guļammaisā zem māksliniekiem paredzētās estrādes.

Saieta otrā daļa noritēja Ungurpils ezera krastā. Vispirms no slaidā skatu torņa gaisā tika palaists hēlija balons ar lidojošās vēsti, kuras atradējam kā dāvana pienāktos saņemt nulle kā iznākušo grāmatu „Klaidoņi ūdens pasaulē”. Sekoja tradicionālais zupas katls un draudzības spēle pludmales tenisā starp Alojas novada domes un Klaidoņu brālības komandām. Spraigajā sacensībā ar minimālu pārsvaru uzvarēja klaidoņi. Abām komandām balvā tika pa turziņai ar zemenēm, savukārt uzvarētājiem vēl papildus šampanietis. Svētki turpinājās uz centrā pagalmā esošās skatuves ar modes skati, kurā klaidoņi demonstrēja no dažādām pasaules zemēm atvestos apģērbus. Skatītāju aplausus izpelnījās visi tās dalībnieki – Jānis Ozoliņš, Bruno Šulcs, Agnese Sila, Mārtiņš Sils,Māris Puķītisun Pēteris Strubergs. Jo īpaši lielu atzinību izpelnījās pievilcīgā Silu ģimenes atvase, četrgadīgais Rūdolfs, kas demonstrēja autentiskus ķīniešu un omāniešu tērpus un cepures. Saistoša izvērtās arī Agneses un Mārtiņa Silu sagatavotā jautājumu atbilžu viktorīna par ceļošanas tēmu. Pasākuma otro daļu noslēdza viesu – „Septītā kontinenta” – Nepieradinātā Folka Orķestra koncerts, kura laikā tumsai iestājoties ezera vidū tika iedegts no desmit elementiem sastāvošs gaismas plosts. Te nu jāatzīmē, ka klausītāju un skatītāju izturību stipri vien patraucēja vakarā uznākušais aukstuma vilnis. Līdztekus koncertam, interesentiem centra iekštelpās nakts seansa laikā bija dota iespēja noskatīties divas filmas, proti,Riharda Strubergaveidoto „Bijusī cilvēkēdāju zeme Papua Jaungvineja tuvplānā ” un Bruno Šulca „ Melnā pipara ceļš”.

Ieskatu pabeidzot valde izsaka pateicībusaietaorganizatoriem, atbalstītājiem un viesiem, kas ņēmaaktīvu dalību, lai šis pasākums, kurā piedalījās aptuveni simts astoņdesmit ceļošanā ieinteresētu cilvēku labi izdotos! Atliek vien novēlēt – uz tikšanos pēc gada nu jau nākamajā 11. pēc kārtas pasaules klaidoņu saietā!

”Pasaules Latviešu Klaidoņu” brālības 10. jubilejas saiets 8. jūnijā Ungurpilī!

Piektdien, 2018.gada 8.jūnijā Ungurpils ezera krastā Alojas pagastā notiks Pasaules latviešu klaidoņu brālības un Alojas novada domes organizētais 10.jubilejas “Pasaules latviešu klaidoņu saiets”.

Saieta apmeklētājus no plkst.18:30 bibliotēkas SALA pagalmā ar koncertu sagaidīs Alojas jauniešu grupa “Kokteilis”.

Būs iespējams iegādāties jaunākās apgāda Jumavagrāmatas un  iepazīties ar vairākām izstādēm: Ceļojumu aprakstu grāmatas; Saietu hronika fotogrāfijās; Ceļojumu spilgtākie foto mirkļi; Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums” darbi.

Saieta 1. daļā bibliotēkas SALA telpās – jaunās ceļojumu aprakstu grāmatas “Klaidoņi ūdens pasaulē” atvēršana un tikšanās ar autoriem, video atskats uz iepriekšējiem klaidoņu saietiem, brālības biedru muzikāli priekšnesumi.

2.daļā – hēlija balona palaišana, kura atradējs balvā saņems jauno grāmatu, draudzības spēle pludmales tenisā starp brālības un vietējo komandām, SIA “Aloja – Starkelsen” lielais zupas katls.

3.daļā – ceļojumu tērpu skate, viktorīnas jautājumi skatītājiem, “Nepieradinātā Folka Orķestra” ( Future Folk Orchestra) koncerts “Septītais kontinents”.

4.daļā – filmu nakts seanss – Bruno Šulca “Klaidoņstāsts” un “Melnā pipara ceļš”, Riharda Struberga “Papua -Jaungvineja tuvplānā”.

 

Kopš 2009.gada “Pasaules latviešu klaidoņu saiets” ik gadu jūnija otrajā piektdienā Alojā pulcē latviešu pasaules apceļotājus un interesentus.

Saietamērķis ir pulcināt un vienot latviešu ceļotājus, iepazīstināt ar pieredzēto pasaulē un  ieinteresēt cilvēkus ceļot, klejot un visādi citādi iepazīt ceļojumu burvību un dažādību.

Gleznainais Ungurpils ezers ar peldošām salām un interesantā kompānija garantē patīkamu atpūtu!

 

Klaidoni 2018 G.jpg

 

Četri uzņēmīgi latvieši dodas iekarot Austrāliju

Š.g. 6. februārī tālā ceļā devās Pasaules latviešu klaidoņu brālības biedri Agnese Sila un Mārtiņš Sils. Viņi kopā ar Ģirtu Vilku un Ilzi  nolēmuši veikt iespaidīgu ekspedīciju, proti pāri skarbiem un vientulīgiem tuksnešiem motociklu sedlos šķērsot brīnumaini skaisto  Austrāliju.  Pasaules latviešu klaidoņu brālība uzņēmīgajai četrotnei novēl labu ceļa vēju!

Jaunumi no brālības

 

                      Pasaules latviešu klaidoņu brālības veikums

                                                        2017. gadā

 

Atskaites periodā brālības pulkam ir piepulcējušies četri jauni biedri – ekstrēmie ceļotāji Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis, kas airu laivā šķērsoja Atlantijas okeānu no Namībijas līdz Brazīlijai, pasaules apceļotājs, dzejnieks un prozaiķis Zigmunds Bekmanis, kā arī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks.

Šajā laikā ir notikušas divas valdes sēdes, atskaites- pārvēlēšanas kopsapulce, kā arī kārtējais pēc skaita 9. PLKB vasaras saiets Alojā. Kopsapulcē tika organizētas prezidenta, valdes locekļu un revidenta pārvēlēšanas. Par brālības prezidentu uz nākamo divu gadu periodu tika atkārtoti ievēlēts Pēteris Strubergs. Ņemot vērā Jura Lorenca atlūgumu, viņa vietā par valdes locekli kopsapulce ievēlēja brālības biedri, uzņēmēju Agnesi Silu. Savukārt revīzijas darbs arī turpmāk tika uzticēts līdzšinējam revidentam Oskaram Šmeliņam.

Aizvadītā gada 9. jūnijā Alojā ar devīzi “Latviešu klaidoņi ūdens pasaulē” tika sarīkots kārtējais vasaras saiets. Saieta organizēšanā atbalstu sniedza Alojas pilsētas kultūras nams, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala”, grāmatu apgāds “Jumava” un SIA “Starkelsen”. Pasākumā tika prezentēta jauna grāmata “Ar plinti plecā”, kā arī ar saviem atmiņu stāstījumiem par pasaules zemēs piedzīvoto uzstājās ekstrēmais laivotājs Gints Barkovskis, niršanas instruktors Jānis Ozoliņš, sērfotāja Lauma Žubule un kaitbordiste Aija Ambrasa. Turpinājumā tika izziņoti Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums” rezultāti. Par konkursa uzvarētāju, kurā piedalījās 30 skolēni, vienbalsīgi tika atzīta Limbažu novada ģimnāzijas 8. klases skolniece Amanda Kaufmane. Dalībnieki saņēma brālības Goda, Uzslavas un Atzinības rakstus, piemiņas suvenīrus, savukārt uzvarētāja par ļoti interesanto darbu “Neklātienes ceļojums uz Papua Jaungvineju”, saņēma vērtīgu balvu – velosipēdu. Nobeigumā saieta dalībniekiem bija iespēja noskatīties S.Semjonova filmu – “Okeāna saviļņotie” – par ekstrēmiem ceļotājiem Kārli Bardeli un Gintu Barkovski, B. Šulca veidoto filmu “Melnā pipara ceļš”, kā arī noklausīties aizraujošo Laines Pērses un Artura Driņina stāstījumu par neparasto ceļojumu, kura laikā tika apmeklēti 5 kontinenti un 64 valstis.

Kas attiecas uz mūsu organizācijas mērķu un uzdevumu izpildi, tad saskaņā ar statūtiem brālības pienākums ir popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un kultūru, rīkot saietus, tematiskus vakarus, kā arī veicināt informatīvo materiālu, tajā skaitā grāmatu izdošanu. Jāsaka, ka aizvadītais gads rakstniecības jomā ir bijis pietiekami ražens. Pateicoties izdevniecības “Jumava” (J.Visockis) atbalstam ceļojumu sērijā “Aiz apvāršņa” klajā tika laistas trīs jauna interesantas grāmatas. Tajā skaitā, vienpadsmit autoru kopdarbs – “Ar plinti plecā”, Jura Lorenca – “Ceļi un cilvēki “un Lindas Riņķes – “Paradīze jeb Kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa”. Atkārtotu izdevumu ar brālības anotāciju piedzīvoja leģendārā norvēģu etnogrāfa, ceļotāja un rakstnieka Tūra Heijerdāla grāmata “Aku – aku”. Atzīstamu ieguldījumu atskaites periodā ceļošanas popularizēšanā deva brālības biedrs Mārtiņš Sirmais ar atraktīvo TV raidījumu “Sirmais. Kulta ēdieni”, kolēģe Agnese Sila, kas omulīgajā krodziņā “Divi rati” regulāri rīkoja stāstu – bilžu vakarus par pasaules apceļotājiem. Savukārt Andis Pikāns ar domubiedriem turpināja veiksmīgi īstenot unikālu Latvijas simtgadei veltītu projektu – „1836”. kas gar mūsu zemes robežu iedzīvina 1836 kilometru garu gājējiem un braucējiem domātu tūrisma ceļu. Par šo projektu veidotās TV sērijas ar nosaukumu „1836 enduro kilometri” skatītāju vidū ir iemantojušas lielu popularitāti. Pie viena gribas pieminēt arī Bruno Šulca aktivitātes, kas izvadītā gada laikā ir ticies ar interesentiem daudzās Latvijas skolās un kultūras centros, kur ne vien stāstīja par piedzīvoto, kājām veicot slaveno, romiešu laikā būvēto transporta maģistrāli, bet arī demonstrēja paša veidotās filmas. Var droši teikt, ka Ikviens no mums ir devis lielāku vai mazāku ieguldījumu mūsu brālības uzdevumu izpildē. Ar atskaiti ko es būdams brālības prezidents personīgi esmu paveicis 2017. gadā ir iespējams iepazīties PLKB mājas lapā https:klaidoni.wordpress.com. Piebildīšu, ka visas augšminētās aktivitātes ir pozitīvi veicinājušas ne vien atsevišķu mūsu biedru, bet arī mūsu brālības kā sabiedriskas organizācijas atpazīstamību publiskajā telpā. Informācija par brālību un tās rīkotajiem pasākumiem tika regulāri ievietota PLKB un Jumavas mājas lapās, facebookā, e – padomos un draugiem lv, kā arī papildus izmantotas iespējas popularizēt brālību masu saziņas līdzekļos – radio un TV, internetā, grāmatu prezentācijās, žurnālos un laikrakstos. Brālības valde bija parūpējusies arī par to, lai māsas un brāļi tiktu sveikti Valsts svētkos.

Brālības finanšu un mantas stāvoklis ir atspoguļots revidenta Oskara Šmeliņa ziņojumā. Brālības ieņēmumi 2017. gada periodā veidojās no biedru naudas iemaksām. Saskaņā ar izmaiņām statūtos ikgadējā biedru naudas maksa ir noteikta 10.- EUR apmērā. Ar līdz šim nomaksāto biedru naudu esam bijuši spējīgi nodrošināt minimāli nepieciešamā budžeta saimniecisko izdevumu daļu, attiecībā uz telpu īri, saietu kultūras programmām un citām aktivitātēm. Tiesa ir arī parādnieki, bet valde cer, ka jau tuvākajā laikā parādi tiks nokārtoti. Vēl atliek arī uzlabot darbu ar fiziskām un juridiskām personām ziedojumu piesaistes jomā, kas līdz šim nav sekmējies.

Nedaudz par 2018. gada plāniem. Centrālais pasākums neapšaubāmi būs Pasaules latviešu klaidoņu brālības nu jau desmitais pēc kārtas jubilejas saiets 8.jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA Ungurpils ezera krastā. Valde, apspriežot dažādus iespējamos variantus, nolēma šī gada saietu atzīmēt kā jubilejas pasākumu ar sekojošu dienaskārtību. Ja klātesošajiem ir vēl kāda interesanta ideja, lūdzu debatēs izteikt savus priekšlikumus. Vēl gribas pieminēt pāris mūsu brālības biedrus, ka jau ir uzsākuši vai vēl tikai uzsāks ļoti tālus, sarežģītus un bīstamus ceļojumus. Tā Kārlis Bardelis burtiski pirms pāris nedēļām kopā ar draudzeni Lauru ir devies trakulīgā piedzīvojumā. Vispirms viņi no Atlantijas okeāna piekrastes Brazīlijā ar tandēma velosipēdu šķērsos Dienvidameriku.  Pēc tam airu laivā, piestājot pa ceļam vairākās tropu salās, lūkos pieveikt arī Kluso okeānu. Savukārt motobraucēji Mārtiņš Sils kopā ar kompanjonu Ģirtu Vilni, piedaloties arī Agnesei Silai jau februārī uzsāks iespaidīgu ekspedīciju “Divi rati – divi kontinenti” pa Austrāliju un Āziju. Nobeigumā atliek atgādināt, ka brālības biedru iespaidus par ceļojumiem arī turpmāk gaida ne vien grāmatu izdevēji, bet arī nedēļas žurnāla “Mājas viesis” galv. redaktore Dace Terzena un DELFI “Tūrismagids.lv” redaktore Andra Brikmane.

.

 

 

 

 

                             Informācija par 26.01.2018. brālības  kopsapulci

 

Š.g. 26.01 klubā „Hamlets” notika kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības kopsapulce. Pirms kopsapulces bija iespējams aplūkot 2017. gada laikā brālības biedru izdotās grāmatas un Papua Jaungvinejā uzņemto fotogrāfiju izstādi. Pasākuma ieskaņā kopā sanākušie Rolanda Zagorska virsvadībā nodziedāja brālības himnu. Dziedājuma muzikālo noformējumu kā ierasts nodrošināja pianiste Ingūna Grīnberga. Pēc tam sekoja brālības prezidenta Pētera Struberga atskaite – ziņojums par 2017. gadā paveikto un nākotnes iecerēm, kā arī revidenta Oskara Šmeliņa ziņojums par brālības mantas un finanšu līdzekļu pārbaudes rezultātiem.

Debatēs apsprieda arī jautājumu, par desmito pēc kārtas, jubilejas saietu kas notiks š.g. 8. jūnijā Alojā Ungurpils ezera krastā. Šajā sakarā kopsapulce nolēma lūgt brālības biedrus: piedalīties ceļojumiem veltītā fotogrāfiju izstādē, iesniedzot 2-3 darbus A3 vai A4 formātā, uz saietu ierasties ceļotājiem raksturīgās drēbēs, dažādu pasaules tautu (ķīniešu, arābu, afrikāņu, indiāņu …….) tradicionālajos tērpos, galvassegās, vai arī esošo apģērbu izrotāt ar svešu zemju tautām zīmīgiem atribūtiem, kā arī ņemt dalību brālības biedru muzikālajā sveicienā. Saieta laikā paredzēts arī noorganizēt improvizētu brālības biedru modes skati. Pieņemts tika arī ierosinājums izskatīt iespēju aprīlī vai maijā atpūtas bāzē “Valguma pasaule” sarīkot brālības biedriem ģimeņu svētkus un mājas lapā vai face-book ievietot informāciju par regulārajiem ik ceturtdienu krodziņā “Divi Rati“ rīkotajiem stāstu – bilžu vakariem.

Svinīgā iesvētības ceremonijā, saņemot dāvanā ar brālības simboliku rotātu t-kreklu tika uzņemti jauni biedri –pasaules apceļotājs, inženieris Harijs Buls, pasaules apceļotājs, niršanas instruktors Juris Ozoliņš, pasaules apceļotāji, iluzionisti Daci un Enri Pecolli, pasaules apceļotājs, atpūtas bāzes “Valguma pasaule” līdzīpašnieks Viesturs Serdāns. Vienlaikus, sakarā ar atrašanos ārpus mūsu zemes robežām vai citiem objektīviem iemesliem, neklātienē par brālības biedriem vēl tika uzņemti pasaules apceļotāja, kaitbordiste Aija Ambrasa, pasaules apceļotājs, ceļojumiem veltītu grāmatu autors Raimonds Gudrups, pasaules apceļotājs, Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers, kā arī pasaules apceļotāja, vairāku ceļojumiem veltītu grāmatu. autore Laine Pērse un pasaules apceļotājs Arturs Driņins. Kopsapulces dalībnieki ar interesi noskatījās Laines un Artūra no Anglijas atsūtīto video sveicienu, kur abi strādā un pelna naudu, lai varētu dotos jaunā ceļojumā.

Turpinājumā saviesīga vakara gaisotnē Rihards Strubergs klātesošos iepazīstināja ar veidoto video filmu par nesen veikto ceļojumu uz bijušo cilvēkēdāju zemi  Papua Jaungvineju,  jaunuzņemtie biedri Dace un Enri Pecolli nodemonstrēja vairākus interesantus burvju trikus, savukārt Anatolijs Danilāns, Mārtiņš Sils un citi  dalījās atmiņās par  kurioziem, ceļojumu laikā piedzīvotiem notikumiem.

Pabeidzot ieskatu par omulīgo kopīgi pavadīto vakaru atliek paldies. Paldies brālības vecbiedriem – Valdim Bārdam, Zigmuntam BekmanimValdim Brantam, Irēnai Frīdenšteinai –Stibei ar mazo meitiņu, Ingūnai GrīnbergaiAndrejam Hansonam, Astrīdai Kokalei, Vitālijam Kokalim, Inetai Laizānei, Ingvaram Leitim, ,  Mārim Puķītim, Agnesei Silai, Mārtiņam Silam, Ivaram Strautniekam, Oskaram Šmeliņam, Bruno Šulcam, Jānim Ūdrim un Rolandam Zagorskim., kā arī jaunuzņemtajiem  biedriem Harijam Bulam, Jurim Ozoliņam, Dacei Pecolli, Enri Pecolli un Viesturam Serdānam, kas bija atraduši iespēju atnākt. Paldies profesoram Anatolijam Danilānam ar kundzi Irēnu, viesim no Alžīrijas TV producentam Abdul Karim Sekaram  un ceļojumu iespaidiem pārpilnajam Silvestram Sīlim,  kuri ar savu atraktīvo klātbūtni kuplināja šo pasākumu. Paldies Ingūnai Grīnbergai un Ivaram Strautniekam par kolosālajām mūzikas pauzēm, Rihardam Strubergam par interesanto filmu, alojietim  Edgaram Roļskijam par jauko ģitāras spēli. Liels paldies arī brīnišķīgajām vakara saimniecēm Valdai Strubergai un Lienei Zagorskai.

 

Pasaules latviešu klaidoņu brālības biedra

                                            Pētera  Struberga  aktivitātes 2017. gadā

 

 

 

  1. Dalība LR-4 raidījumā “Aleksandra studija” gada 7. februāris
  2. Dalība ReTV raidījumā “Latvijas stāsti. Personības” gada 11. Februāris
  3. Tikšanās ar lasītājiem Smārdes bibliotēkā  ”Divās stundās apkārt pasaulei”   gada 1. marts
  4. Tikšanās ar lasītājiem “ Sproģu” pagasta  bibliotēkā  ”Divās stundās apkārt pasaulei”   gada 27. oktobris
  5. Tikšanās ar lasītājiem Neretas pilsētas kultūras namā ”Divās stundās apkārt pasaulei” gada 27.oktobris
  6. Tikšanās ar lasītājiem Jūrmalas pilsētas Asaru bibliotēkā –”Divās stundās apkārt pasaulei” gada 28. septembris
  7. Tikšanās ar lasītājiem Dundagas novada bibliotēkā –

”Divās stundās apkārt pasaulei, tajā skaitā  stāsts par leģendāro dundadznieku, filmas  “Krokodilu Dandijs” prototipu Arvīdu Blūmentālu  ” 2017. gada 7.novembris

  1. Tikšanās Cīravas pagasta bibliotēkā ar lasītājiem “ Ceļojuma iespaidi par bijušo cilvēkēdāju zemi Papua Jaungvineju ” gada 20. oktobris
  2. Tikšanās Aizputes pilsētas bibliotēkā ar lasītājiem “ Ceļojuma iespaidi par bijušo cilvēkēdāju zemi Papua Jaungvineju ” gada 20. oktobris
  3. Anotācija leģendārā norvēģu etnogrāfa, ceļotāja un rakstnieka Tūra Heijerdāla grāmatai “Aku aku”.

 

 

P.S. – bibliotēkās un kultūras namos stāstījumi par ceļojumu laikā piedzīvoto tika papildināti ar slaidu un suvenīru demonstrāciju