Tiek mainīta pasākuma vieta

Uzmanību! Š. g. 29. martā plkst 17.30 Rīgas Centrālajā bibliotēkā  Brīvības ielā 49/53 bija paredzēts rīkot brālības biedra, rakstnieka Jura Lorenca jaunās grāmatas  “CEĻI UN CILVĒKI Pa slavenību pēdām”prezentācija. Diemžēl no mums neatkarīgu apstākļu dēļ pasākums tiek pārcelts uz grāmatnīcas “Jumava” telpām Dzirnavu ielā 73. Sākums paliek tas pats, proti plkst. 17.30. Ar cieņu P.Strubergs

Advertisements

Pasaules latviešu klaidoņu brālības raženais darbs rakstniecības jomā turpinās

Š. g. 29. martā plkst 17.30 Rīgas Centrālajā bibliotēkā  Brīvības ielā 49/53, ( II stāva telpās) tiek rīkots brālības biedra, rakstnieka Jura Lorenca jaunās grāmatas  

“Ceļi un cilvēki” prezentācijas.pasākums.  

J. Lorencam  šajā darbā skatoties no pasaules apceļotāja redzes punkta ir izdevies ļoti saistošā veidā atspoguļot pasaulslavenu cilvēku –  Pola Boulza, Radjerda KIplinga, Lorensa Darela, Nilsa Bora, Ļeva Landau, Lēnijas  Rīfenštāles, Konstantīna Cialkovska dzīves gaitas ar vietām, kur viņi dzīvoja, radīja un mīlēja. Līdz ar to lasītājiem dodot iespēju šīs grāmatas kontekstā pabūt un tuvāk iepazīt  tādas savdabīgas zemes kā Maroku, Indiju, Krieviju, Dāniju, Vāciju, Ēģipti un Sudānu.

Pasaules latviešu klaidoņu brālība aicina ceļot un lasīt mīļus apmeklēt šo pasākumu un gūt jaunus iespaidus.  Ieeja bez maksas.  

Konkurss “Neklātienes ceļojums”

 

Š. g. 6 februārī tiek uzsākts Ziemeļvidzemes reģiona – Alojas, Burtnieku, Limbažu, Mazsalacas, Kocēnu un Salacgrīvas novadu skolu 5., 6., 7., 8. un 9. klašu audzēkņiem . paredzētais konkurss “ Neklātienes ceļojums”. Pasākumu organizē Pasaules latviešu klaidoņu brālība sadarbībā ar Latvijas Ģeogrāfijas biedrību, grāmatu apgādu „Jumava”, Alojas novada domi un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”. Konkursa mērķis ir ar radošo ārpusklases aktivitāšu palīdzību, skolēnu vidū popularizēt ceļošanu, paplašināt viņu zināšanas pasaules izziņas procesā un vienlaicīgi pilnveidot prasmi darboties ar datortehniku.

Konkursantam ir jāveic neklātienes ceļojums uz kādu no skaita ziņā daudzajām pasaules salām un jāsagatavo interesants, faktiem un vietu raksturojošiem fotouzņēmumiem kuplināts apraksts. Ceļojuma aprakstā ieteicams atainot izvēlētās salas dabu, vēsturi, kultūru, kā arī iedzīvotāju dzīvesveidu un paražas. Noslēgumā vēlams minēt arī ieganstu, kādēļ šo vietu ir vērts apmeklēt, kā arī atsauci par aprakstā izmantotajiem izziņas materiāliem.

.Darbs konkursa komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e- pasta adresi ungurpils.biblioteka@aloja.lv līdz 2017. gada 20. aprīlim. Darbi, kas tiks iesniegti ar novēlošanos netiks izskatīt.

Konkursantu veikumus paredzēts izskatīt pusotra mēneša laikā. Darbus vērtēs speciāli šim nolūkam izveidota žūrija divās kārtās. Pēc pirmās kārtas no iesniegtajiem tālāk tiks virzīti 15 darbi, no kuru vidus žūrija balsojot, noteiks pirmo trīs godalgoto vietu ieguvējus.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem

  • atbilstība darba uzdevumam
  • tehniskais un vizuālais noformējums
  • valoda un izteiksmes līdzekļu pielietojums
  • apraksta vispusība
  • interesantu un neikdienišķu faktu uzskaitījums

Žūrijas sastāvs:

Sanda Freimane – grāmatu apgāda „Jumava” reklāmas projektu vadītāja

Ilze Kapmale – Alojas novada domes izglītības speciāliste

Uldis Klepers – Jauno ģeogrāfu skolas prezidents

Ieva Prauliņa – Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas SALA vadītāja

Agnese Sila – uzņēmēja, pasaules apceļotāja

Ivars Strautnieks – LU profesors Latvijas ģeogrāfu biedrības prezidents

Pēteris Strubergs – pasaules apceļotājs, rakstnieks

Pirmo trīs vietas ieguvējiem paredzētas piemiņas balvas, Pasaules latviešu klaidoņu  sarūpētie suvenīri un apgāda „Jumava” ceļojumu sērijas „Aiz apvāršņa” grāmatas.

Uzvarētāju sveikšana paredzēta kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības vasaras saietā 2017. gada 9..jūnijā Alojā. Uzvarētājiem arī tiks dota iespēja savus darbus prezentēt saieta dalībniekiem un viesiem.

   

Paskaidrojumi pie publicētajām fotogrāfijām

Pagājušā gadā brālības biedru sarakstīto grāmatu klāsts.

Tiek sveikts ar ordeni “Atzinības krusta virsnieks” apbalvotais Andrejs Hansons

Brālības rindas papildina Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks

Brālības valdes jaunā locekle Agnese Sila

Lieliskā indiešu raksturdeju izpildītāja Tatjana Demidova

Brāļa kārtā tiek iesvētīts Gints Barkovskis, kurš kopā ar Kārli Bardeli airu laivā šķērsoja Atlantijas okeānu

Ar izcilu flamenko ģitārspēles māku klātesošos priecēja Rolands Masaļskis

Pasākuma viesis profesors Anatolijs Danilāns pasniedz Rolandam Masaļskim izdevniecības “Jumava”grāmatu “Dakteris ar atvērtu sirdi”, kurā aprakstīts viņa interesantais, notikumiem bagātais dzīves stāsts

Galerija

Dažas fotogrāfijas no 27.01.2017.kopsapulces

Š. g. 27. janvārī klubā “Hamlets”notika gadskārtējā PLKB atskaites -pārvēlēšanas kopsapulce

       Atskaites ziņojums par Pasaules latviešu klaidoņu brālības veikumu 2016. gadā

 

          Aizvadītā gada laikā brālības pulkam ir piepulcējušies 8 jauni biedri – Andrejs Asars, Irēna Frīdenšteina Stibe, Emīls Putniņš, Linda Riņķe, Agnese Sila, Mārtiņš Sils, Andžs Ūbelis un Jānis Ūdris. Par brālības Goda biedriem uzņemti aizsaulē aizgājušie Džeimss Krogzemis un Jānis Vaišļa. Atskaites periodā sarīkotas 3 valdes sēdes, kopsapulce, kā arī kārtējais pēc skaita 8. PLKB vasaras saiets Alojā. Divdaļīgā pasākuma devīze jeb moto bija “Ar plinti plecā pasaulē”. Saieta organizācijā atbalstu sniedza Alojas pilsētas domes kultūras nams, Alojas bibliotēka, Alojas mednieku klubs un SIA “Starkelsen”. Pirmajā daļā Alojas kultūras namā tika prezentēta jauna grāmata “Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm”, kā arī ar saviem atmiņu stāstījumiem par pasaules zemēs piedzīvoto uzstājās daudz pieredzējuši mednieki. Savukārt saieta otrā daļa tika aizvadīta Alojas mednieku bāzē “Reišmalīši”. Pateicoties Alojas mednieku kluba vadītāja Aigara Rumbenieka sarūpētajai daudzpusīgajai izklaides programmai, tajā skaitā šaušanas sacensībām, saieta nobeigums izvērtās ļoti interesants un atraktīvs.

Kas attiecas uz mūsu brālības mērķu un uzdevumu izpildi, tad saskaņā ar statūtiem mūsu pienākums ir popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un kultūru, rīkot saietus, tematiskus vakarus, kā arī veicināt informatīvo materiālu, tajā skaitā grāmatu izdošanu. Aizvadītais gads rakstniecības jomā ir bijis ļoti ražens. Pateicoties izdevniecības “Jumava” atbalstam (J.Visockis) sērijā “Aiz apvāršņa” klajā tika laistas piecas jaunas jaunās grāmatas. Proti, Gunitas Ozoliņas, Ingūnas Grīnbergas, Pjotra Kotova, Ērika Veita, Jura Lorenca, Pētera Struberga, Mārča Kalniņa, Māra Puķīša, Mārtiņa Šica un Māra Gaiļa kopdarbs – “Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm”, kuram saturīgu priekšvārdu uzrakstīja Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks. Pie lasītājiem nonāca Mārtiņa Sila un Andža Ūbeļa“Vēstules no Āfrikas “, Lindas Riņķes – “Tūkstošiem kilometru ceļa malā”,  kā arī Harija Sila “Lemti nepadoties”.  Jaunu  izdevumu piedzīvoja Džeimsa Krogzemja grāmata –  “Klaidonis” .  Visi šie darbi tika atzīmēti ar publiskiem  grāmatu atvēršanas pasākumiem, tajā skaitā  brālības vasaras saieta laikā Alojas kultūras namā, Rīgā Vērmanes parkā “Rīgas svētki 2016” ietvaros, Rīgas pilsētas centrālajā bibliotēkā un Jelgavā. Savukārt grāmata “Vēstules no Āfrikas “ prezentāciju piedzīvoja Eiropas Savienības mājā un bārā “Dēkainis”. Augšminētajos pasākumos, piedaloties mēdiju pārstāvjiem, autoru stāstījumi par ceļojumu laikā piedzīvoto tika papildināti ar slaidu, videomateriālu un suvenīru demonstrāciju. Lielu interesi populārajā interneta portālā “Tūrismagids.lv” izraisīja Harija Sila grāmatas “Lemti nepadoties” fragmenti, kuros tika atspoguļotas bīstamās situācijas, veicot divus gadus ilgo autoekspedīciju Rīga – Singapūra – Rīga. Patlaban izdevniecība “Jumava” sadarbībā ar brālību ir uzsākusi sagatavošanas darbus, lai sērijā “Aiz apvāršņa” līdz nākamā gada vidum izdotu grāmatu “Ar plinti plecā pasaulē”. Šīs grāmatas prezentācija paredzēta Alojā 2016. gada 9.jūnijā kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu kārtējā saietā.

Īsumā par paveikto. Atskaites periodā mūsu brālības biedri – producents Andrejs Hansons un režisors, operators un mūzikas autors Bruno Šulcs ar Andreja Asara tehnisko palīdzību izveidoja dokumentālo filmu “Klaidoņstāsts”, kas vēsta par Ungurpils ezeru un tā unikālajām iemītniecēm proti, peldošajām salām. Šī dziļām emocijām bagātā un augstā profesionālā līmenī veidotā filma tika demonstrēta arī Latvijas Televīzijā un no skatītāju puses izpelnījās nedalītu atzinību. Azartiskie motobraucēji Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis veica iespaidīgu ekspedīciju pa Dienvidameriku, Vidusameriku un Ziemeļameriku šķērsojot Argentīnu, Čīli, Paragvaju, Bolīviju, Peru, Ekvadoru, Kolumbiju, Panamu, Kostariku, Nikaragvu, Hondurasu, Salvadoru, Gvatemalu, Belizi, Meksiku un ASV. Sākot ar Panamu ekspedīcijai pievienojās ne mazāk azartiskā Agnese Sila. Par šo unikālo braucienu iespējami taps jauna grāmata un filma. Savukārt Andis Pikāns iesaistījās ļoti interesanta, Latvijas simtgadei veltīta projekta īstenošanā, proti grupa entuziastu apņēmusies apkārt Latvijai 1300 km garumā nospraust motociklistiem, velosipēdistiem un kājāmgājējiem domātu trasi. Atzīstamu ieguldījumu pasaules apceļošanas popularizēšanā ir devis brālības biedrs Mārtiņš Sirmais ar daudzsēriju atraktīvo raidījumu “Sirmais. Kulta ēdieni” Latvijas Televīzijā. Savuties Bruno Šulcs gada laikā tikās ar interesentiem vairākās Latvijas skolās un kultūras centros, kur ne vien stāstīja par piedzīvoto, kājām veicot slaveno, romiešu laikā būvēto transporta maģistrāli, bet arī demonstrēja paša veidoto filmu “Mans Apija ceļš”. Var droši teikt, ka Ikviens no mums ir devis lielāku vai mazāku ieguldījumu mūsu brālības uzdevumu izpildē. Ar atskaiti ko es būdams brālības prezidents personīgi esmu paveicis 2016. gadā ir iespējams iepazīties PLKB mājas lapā – https:klaidoni.wordpress.com.

Jāatzīmē, ka visas augšminētās aktivitātes ir pozitīvi veicinājušas ne vien atsevišķu mūsu biedru, bet arī mūsu brālības kā sabiedriskas organizācijas atpazīstamību publiskajā telpā. Informācija par brālību un tās rīkotajiem pasākumiem tika regulāri ievietota PLKB un Jumavas mājas lapās, face bookā, e – padomos un draugiem lv, kā arī papildus izmantotas iespējas popularizēt brālību masu saziņas līdzekļos – radio un TV, internetā, grāmatu prezentācijās, žurnālos un laikrakstos. Brālības valde bija parūpējusies arī par to, lai māsas un brāļi tiktu sveikti Valsts svētkos.

Brālības ieņēmumi 2016. gada periodā veidojās vienīgi no biedru naudas iemaksām. Saskaņā ar statūtiem ikgadējā biedru naudas maksa ir 5.- EUR. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka ar tik nelielu biedru naudas maksu nesam spējīgi nodrošināt minimāli nepieciešamā budžeta saimniecisko izdevumu daļu, attiecībā uz telpu īri, saietu kultūras programmām un citām aktivitātēm. Lietas labā varētu mainīt statūtu 10. punktā noteikto ik gada biedru naudas apjomu no 5 uz 10 EUR. Valdē apspriedām arī vēl vienu variantu, proti, PLKB interešu klubiem, bibliotēkām, skolām var piedāvāt tikšanos ar pasaules klaidoņiem, kuru laikā stāsta par aizraujošiem, piedzīvojumu pilniem ceļojumiem, demonstrē interesantas filmas, slaidus un suvenīrus. Un daļu no nopelnītajiem autorhonorāriem kā atbalstu ieskaita mūsu brālības norēķinu kontā. Vēl protams atliek arī darbs ar fiziskām un juridiskām personām ziedojumu piesaistes jomā, kas līdz šim nav sekmējies.

Nedaudz par nākotnes plāniem. Gada centrālais pasākums neapšaubāmi būs Pasaules latviešu klaidoņu kārtējais saiets 9.jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA Ungurpils ezera krastā. Līdz šim ir piedāvāti vairāki saieta tēmas varianti, proti atspoguļot pasaules klaidoņu gaitas makšķerēšanā, sportā, svētceļojumu laikā vai ekstrēmos klejojumos. Valdes sēdē izkristalizējās – “Latviešu klaidoņi ūdens pasaulē”. Šis variants aptvert plašu un ļoti interesantu loku, proti, makšķerēšanu, airēšanu, ūdens slēpošanu, vindsērfingu, kaitsērfingu, niršanu, ūdenssportu, zemūdens medības un zemūdens fotografēšanu, kā arī citus ar okeāniem, jūrām, upēm un ezeriem saistītus vaļaspriekus. Mums kopsapulcē atlicis vien ķerties pie šī pasākuma organizēšanas. Paralēli ir sācies darbs pie interesanta ar skolu jaunatni saistīta projekta. PLKB sadarbībā ar Latvijas Ģeogrāfijas biedrību, grāmatu apgādu „Jumava” un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku SALA iecerējusi Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem organizēt konkursu “Neklātienes ceļojums” pa pasaules salām. Konkursa mērķis ir ar radošo ārpusklases aktivitāšu palīdzību, skolēnu vidū popularizēt ceļošanu, paplašināt viņu zināšanas par daudzveidīgo pasauli un vienlaicīgi pilnveidot prasmi darboties ar datortehniku. Konkursā tiks aicināti piedalīties Ziemeļvidzemes reģiona – Alojas, Burtnieku, Limbažu, Mazsalacas, Kocēnu un Salacgrīvas novadu skolu 5., 6., 7., 8. un 9. klašu audzēkņi. Līdz šim ir izstrādāts un apstiprināts, kā arī izsūtīts nolikums. Gaidām no skolām atbildes. Konkursa uzvarētāju sveikšana paredzēta vasaras saietā. Ja ir vēl kāda interesanta ideja, kurā pasākumā mēs kā biedrība varētu šogad iesaistīties lūdzu debatēs izteikt savus priekšlikumus. Atgādināšu, ka izmantojot kolēģes Agneses Silas piedāvājumu – tematiskos vakarus un prezentācijas par piedzīvoto apceļojot pasauli, iespējams rīkot Pārdaugavā, Baložu ielā omulīgā krodziņā “Divi rati” jeb “Twoo Wheels”. Šajā vietā valda ceļošanas videi raksturīga atmosfēru un vienlaicīgi ir iespējams nelielai, aptuveni 20 – 25 cilvēku lielai interesentu grupiņai arī parādīt ceļojumu laikā uzņemtos slaidus un video. Bez tam Jūsu iespaidus par ceļojumiem gaida nedēļas žurnāla “Mājas viesis” galv. redaktore Dace Terzena un DELFI “Tūrismagids.lv” redaktore Andra Brikmane.

Un visbeidzot par darba kārtībā paredzētajām velēšanām. Saskaņā ar mūsu statūtu punktiem 8.3., 8.4. un 9.1. prasībām, ik pēc diviem gadiem ir jāveic prezidenta, valdes un revidenta velēšanas. Mēģināsim šo neatliekamo darbiņu šovakar ātri un organizēti paveikt. Pie viena varam izlemt arī jautājumu par biedru naudas lielumu.

.

Ieskats 2017. gada 27. janvāra kopsapulcē

     Šī gada 27. janvārī klubā “Hamlets” lietišķā un sirsnīgā gaisotnē tika aizvadīta kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības kopsapulce. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī viesi – daudzās zemēs pabijušais profesors Anatolijs Danilāns ar kundzi Irēnu, pasaules apceļotājs, fotogrāfs Viesturs Serdāns, pasaules apceļotāja Sandra Koka un DELFI “Tūrismagids” redaktore Andra Brikmane.

     Saskaņā ar iedibinātām tradīcijām kopsapulces darbu ievadīja brālības himna. Saskanīgu kopā dziedāšanu kā allaž nodrošināja brālības biedri – diriģents Rolands Zagorskis un pianiste Ingūna Grīnberga. Pēc himnas sapulces dalībnieki, sveica brālības dibināšanas iniciatoru Andreju Hansonu, kurš par nopelniem valsts saimniecisko spēku attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbu ir saņēmis godpilnu apbalvojumu – ordeni “Atzinības Krusta virsnieks”. Ievada daļā tika arī demonstrēta klaidoņbrāļa Bruno Šulca uzņemtā un režisēta īsfilma, kas saistoši atainoja pagājušā gada jūnijā Alojā notikušo PLKB 8. saietu.

     Kopsapulces turpinājumā pamatojoties uz iesniegumiem un valdes pieņemto lēmumu brālības rindas tika papildinātas ar jauniem biedriem – ekstremāliem dēkaiņiem Kārli Bardeli un Gintu Barkovski, kas airu laivā šķērsoja Atlantijas okeānu no Namībijas līdz Brazīlijai, pasaules apceļotāju, dzejnieku un prozaiķi Zigmundu Bekmani, kā arī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociēto profesoru, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidentu Ivaru Strautnieku. Tradicionālo iesvētīšanas ceremoniju, saņemot dāvanā T-kreklu ar brālības logo izbaudīja klātienē esošie Gints Barkovskis un Ivars Strautnieks.

     Pēc prezidenta atskaites ziņojuma par brālības 2016. gadā veiktajām aktivitātēm, finansiālo stāvokli un nākotnes iecerēm sekoja konkrētas debates. Oficiālās daļas noslēgumā saskaņā ar Pasaules latviešu klaidoņu brālības statūtu prasībām tika organizētas prezidenta, valdes locekļu un revidenta pārvēlēšanas. Par brālības prezidentu uz nākamo divu gadu periodu tika atkārtoti ievēlēts Pēteris Strubergs. Ņemot vērā lūgumu atbrīvot no uzticēto pienākumu pildīšanas, Jura Lorenca vietā par valdes locekli kopsapulce ievēlēja brālības biedri, uzņēmēju Agnesi Silu. Savukārt revīzijas darbs arī turpmāk tika uzticēts līdzšinējam revidentam Oskaram Šmeliņam.

     Ļoti interesanta un patīkamām emocijām bagāta izvērtās pasākuma saviesīgā daļa. Klātesošos ar priekšnesumiem priecēja leģendārā flamenko ģitārista Andra Kārkliņa tradīciju turpinātājs Rolands Masaļskis, atraktīvā indiešu raksturdeju izpildītāja Tatjana Demidova un amizantas anekdotes zinošais aktieris Rolands Zagorskis. To starpā arī pianiste, pasaules apceļotāja Ingūna Grīnberga, kas jaunuzņemtajam klaidoņbrālim Gintam Barkovskim bija sagādājusi pārsteigumu. Proti, ņemot par pamatu populāro melodiju “Pūt vējiņ…” Ingūna drosmīgajam okeāna šķērsotājam par godu atskaņoja pašas sacerētu kompozīciju. Skaņdarbs bija tik asociatīvi spilgts, ka spēja radīt iespaidu, kā atrodoties niecīgā airu laivā milzīga okeāna vidū jūtas divi dēkaiņi. Visi priekšnesumi aplausu veidā izpelnījās nedalītu klātesošo atzinību. Nobeigumā flamenko ģitārists Rolands Masaļskis no Anatolija Danilāna saņēma atzinības balvu – apgāda “Jumava” grāmatu, kurā aprakstīts raženais un notikumiem bagātais profesora dzīves ritējums.

     Visbeidzot atliek pateikt paldies visiem, kas atrada iespēju būt kopā draugu pulkā šajā jaukajā kopā sanākšanas pasākumā.  Paldies atnācējiem arī par  līdzi ņemto labo garastāvokli un groziņiem –  gardajiem Alojas pīrādziņiem, izcilajiem kūpinājumiem un profesora Danilāna kundzes Irēnas fantastiskajām ķilavu maizītēm.

Līdz nākamajai tikšanās reizei klaidoņu vasaras saietā, kas notiks š. g. 9. jūnijā Alojā Ungurpils ezera krastā.