Pasākums: Ceļojumu stāstu vakars Dēkainī ”Dēkas-Sēklas”

Viesnīcas ar piedzīvojumu garu “TwoWheels” krodziņš ”Dēkainis” ielūdz uz ceļojumu stāstu vakaru ciklu: Dēkas-Sēklas.

2017. gada 6. aprīlī plkst 19:00, Baložu iela 12, Rīga!

”Mūsuprāt, jauniem dēkaiņiem un dēkām ir, jādīgst, jāuzzied, jānobriest, jāvairojas un jāizplešas. Esam iecerējuši sākt jauno dēku sēju ar pasākumu sēriju – “Dēkas Sēklas”.
Kā pirmos sējējus esam uzrunājuši divus dēkaiņus – Laini Pērsi un Arturu Driņinu kuri tikko pārradušies no nelielas pastaigas 527 dienu garumā, 5 kontinentu plašumā un 64 valstu dziļumā. Viņi labprāt dalīsies ar bildēm un stāstiem par piedzīvoto, dos padomus, iedrošinās un centīsies katrā no klātesošajiem iesēt kaut nelielu dēkas dīglīti…”

Uz tikšanos, Dēkainī!

Saimniece – Agnese Sila

+37126491184

IMG_1472

Advertisements

Vēlējums

                              PLKB

                              valde

                      visiem, kas mīl

                    tālus ceļus staigāt

                              novēl

                  Prieka un Gaišuma

                   pilnas Lieldienas !

Lieldienu kartiņa

Tiek mainīta pasākuma vieta

Uzmanību! Š. g. 29. martā plkst 17.30 Rīgas Centrālajā bibliotēkā  Brīvības ielā 49/53 bija paredzēts rīkot brālības biedra, rakstnieka Jura Lorenca jaunās grāmatas  “CEĻI UN CILVĒKI Pa slavenību pēdām”prezentācija. Diemžēl no mums neatkarīgu apstākļu dēļ pasākums tiek pārcelts uz grāmatnīcas “Jumava” telpām Dzirnavu ielā 73. Sākums paliek tas pats, proti plkst. 17.30. Ar cieņu P.Strubergs

Pasaules latviešu klaidoņu brālības raženais darbs rakstniecības jomā turpinās

Š. g. 29. martā plkst 17.30 Rīgas Centrālajā bibliotēkā  Brīvības ielā 49/53, ( II stāva telpās) tiek rīkots brālības biedra, rakstnieka Jura Lorenca jaunās grāmatas  

“Ceļi un cilvēki” prezentācijas.pasākums.  

J. Lorencam  šajā darbā skatoties no pasaules apceļotāja redzes punkta ir izdevies ļoti saistošā veidā atspoguļot pasaulslavenu cilvēku –  Pola Boulza, Radjerda KIplinga, Lorensa Darela, Nilsa Bora, Ļeva Landau, Lēnijas  Rīfenštāles, Konstantīna Cialkovska dzīves gaitas ar vietām, kur viņi dzīvoja, radīja un mīlēja. Līdz ar to lasītājiem dodot iespēju šīs grāmatas kontekstā pabūt un tuvāk iepazīt  tādas savdabīgas zemes kā Maroku, Indiju, Krieviju, Dāniju, Vāciju, Ēģipti un Sudānu.

Pasaules latviešu klaidoņu brālība aicina ceļot un lasīt mīļus apmeklēt šo pasākumu un gūt jaunus iespaidus.  Ieeja bez maksas.  

Konkurss “Neklātienes ceļojums”

 

Š. g. 6 februārī tiek uzsākts Ziemeļvidzemes reģiona – Alojas, Burtnieku, Limbažu, Mazsalacas, Kocēnu un Salacgrīvas novadu skolu 5., 6., 7., 8. un 9. klašu audzēkņiem . paredzētais konkurss “ Neklātienes ceļojums”. Pasākumu organizē Pasaules latviešu klaidoņu brālība sadarbībā ar Latvijas Ģeogrāfijas biedrību, grāmatu apgādu „Jumava”, Alojas novada domi un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”. Konkursa mērķis ir ar radošo ārpusklases aktivitāšu palīdzību, skolēnu vidū popularizēt ceļošanu, paplašināt viņu zināšanas pasaules izziņas procesā un vienlaicīgi pilnveidot prasmi darboties ar datortehniku.

Konkursantam ir jāveic neklātienes ceļojums uz kādu no skaita ziņā daudzajām pasaules salām un jāsagatavo interesants, faktiem un vietu raksturojošiem fotouzņēmumiem kuplināts apraksts. Ceļojuma aprakstā ieteicams atainot izvēlētās salas dabu, vēsturi, kultūru, kā arī iedzīvotāju dzīvesveidu un paražas. Noslēgumā vēlams minēt arī ieganstu, kādēļ šo vietu ir vērts apmeklēt, kā arī atsauci par aprakstā izmantotajiem izziņas materiāliem.

.Darbs konkursa komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e- pasta adresi ungurpils.biblioteka@aloja.lv līdz 2017. gada 20. aprīlim. Darbi, kas tiks iesniegti ar novēlošanos netiks izskatīt.

Konkursantu veikumus paredzēts izskatīt pusotra mēneša laikā. Darbus vērtēs speciāli šim nolūkam izveidota žūrija divās kārtās. Pēc pirmās kārtas no iesniegtajiem tālāk tiks virzīti 15 darbi, no kuru vidus žūrija balsojot, noteiks pirmo trīs godalgoto vietu ieguvējus.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem

  • atbilstība darba uzdevumam
  • tehniskais un vizuālais noformējums
  • valoda un izteiksmes līdzekļu pielietojums
  • apraksta vispusība
  • interesantu un neikdienišķu faktu uzskaitījums

Žūrijas sastāvs:

Sanda Freimane – grāmatu apgāda „Jumava” reklāmas projektu vadītāja

Ilze Kapmale – Alojas novada domes izglītības speciāliste

Uldis Klepers – Jauno ģeogrāfu skolas prezidents

Ieva Prauliņa – Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas SALA vadītāja

Agnese Sila – uzņēmēja, pasaules apceļotāja

Ivars Strautnieks – LU profesors Latvijas ģeogrāfu biedrības prezidents

Pēteris Strubergs – pasaules apceļotājs, rakstnieks

Pirmo trīs vietas ieguvējiem paredzētas piemiņas balvas, Pasaules latviešu klaidoņu  sarūpētie suvenīri un apgāda „Jumava” ceļojumu sērijas „Aiz apvāršņa” grāmatas.

Uzvarētāju sveikšana paredzēta kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības vasaras saietā 2017. gada 9..jūnijā Alojā. Uzvarētājiem arī tiks dota iespēja savus darbus prezentēt saieta dalībniekiem un viesiem.

   

Paskaidrojumi pie publicētajām fotogrāfijām

Pagājušā gadā brālības biedru sarakstīto grāmatu klāsts.

Tiek sveikts ar ordeni “Atzinības krusta virsnieks” apbalvotais Andrejs Hansons

Brālības rindas papildina Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks

Brālības valdes jaunā locekle Agnese Sila

Lieliskā indiešu raksturdeju izpildītāja Tatjana Demidova

Brāļa kārtā tiek iesvētīts Gints Barkovskis, kurš kopā ar Kārli Bardeli airu laivā šķērsoja Atlantijas okeānu

Ar izcilu flamenko ģitārspēles māku klātesošos priecēja Rolands Masaļskis

Pasākuma viesis profesors Anatolijs Danilāns pasniedz Rolandam Masaļskim izdevniecības “Jumava”grāmatu “Dakteris ar atvērtu sirdi”, kurā aprakstīts viņa interesantais, notikumiem bagātais dzīves stāsts

Galerija

Dažas fotogrāfijas no 27.01.2017.kopsapulces