Atskats uz 11. Pasaules Latviešu klaidoņu brālības saietu

IMG_0453.JPG

Šī gada 7. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” tika aizvadīts kārtējais, nu jau pēc kārtas 11. Pasaules latviešu klaidoņu brālības vasaras saiets. Pirms saieta brālības biedri Alojas kapsētā pie Džeimssa Krogzemja kapa vietas nolika ziedus. Savukārt centra telpās bija iespējams iepazīties ar trim ekspozīcijām – ar jaunāko ceļojumiem veltītu apgāda “Jumava” un Laines Pērses  grāmatu izstādi, ar iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi un ar brālības biedra Oskara Šmeliņa ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju albumu izstādi. Saieta organizatori bija arī sarūpējuši avīzīti, kas atspoguļo 2018. gadā veikto darbu, iepazīstina ar brālībā jaunuzņemtajiem biedriem un ļauj iemest aci todien prezentācijai paredzēto grāmatu anotācijās. Jāatzīmē arī bagātīgais izdevniecības “Jumava” grāmatu galds. Vienlaicīgi vakara gaitā pasākuma dalībniekiem tika rasta iespēja palaivot pa skaisto Ungurpils ezeru.

Saieta oficiālā daļa sākās ar PLKB prezidenta uzrunu un kopkorī nodziedātu brālības himnu. Pēc tam svinīgā ceremonijā tika iesvētīti un apsveikti jaunuzņemtie brālības biedri – Ivars Geiba un Sandra Geiba. Pēc ceremonijas sekoja interesanta, Inetas Laizānes sagatavota ekspress aptauja, kuras laikā tika mēģināts noskaidrot, kāds ceļošanas veids pasākuma dalībniekiem skaitās prioritārs. Turpinājumā apgāda “Jumava” vadītājs Juris Visockis prezentācijas ietvaros deva vārdu grāmatas “Es izvēlējos iet”– autorei Ligija Zariņai un grāmatas “Vīna un garšu pasaulē” sastādītājam Jurim Lorencam. Abi emocionālā un interesi saistošā veidā pastāstīja par to, kas pamudināja viņus aprakstīt ceļojumu laikā gūtos iespaidus. Jauno grāmatu prezentācijai sekoja ieskats topošajā grāmatā “Pasaules klaidoņi maģijas un misticisma valstībā”, kura laikā pasaules apceļotāji Ingūna Grīnberga un Pēteris Strubergs dalījās ar ceļojumu laikā piedzīvotiem mistiskiem gadījumiem. Saieta oficiālo daļu noslēdza Inetas Laizānes vadītā svešzemju suvenīru izloze un jaunā, talantīgā iluzionista Dantes Pecolli oriģinālie priekšnesumi.

Pēc oficiālās daļas saieta dalībnieki pārcēlās Ungurpils ezera krastā. Ar gaisa balonu aplausu pavadībā no Ungurpils ezera skatu torņa tika palaista lidojošā vēsts, kuras atradējam balvā pienāksies viena no saietā prezentētām grāmatām. Turpinājumā saieta dalībniekus gaidīja SIA “Aloja Starkelsen” sarūpētais zupas katls un draudzības sacensības badmintonā starp klaidoņu un Alojas novada komandām. Nulle kā iedibināto ceļojošu kausu pēc sīvas spēkošanās izcīnīja Aloja novada komanda. Savukārt vēlāk centra telpās interesentiem bija iespēja noskatīties brālības biedra Andreja Asara no lidaparāta uzņemtās filmas. Atliek piebilst, ka mūsu saietu varēja noskaitīties interneta tiešraidē.

Pabeidzot šo īso ieskatu PLKB valde izsaka pateicību visiem kas ar savu klātbūtni kuplināja saietu, kā arī atbalstīja un palīdzēja pasākumu organizēt. Liels paldies Alojas novada domei (priekšsēdētājs Valdis Bārda), izdevniecībai “Jumava” (vadītājs Juris Visockis), Alojas kultūras namam (direktore Ineta Laizāne), SIA “Aloja Starkelsen” (ģenerāldirektors Jānis Garančs), Alojas pilsētas bibliotēkai (vadītāja Sarmīte Frīdenfelde), bibliotēkai “Sala” (vadītāja Ieva Prauliņa), Ligijai Zariņai, Jurim Lorencam, Dantem Pecolli, Ingūnai Grīnbergai par muzikālo pavadījumu, Ingai Neimanei par tehnisko nodrošinājumu, Alojas novada Tautas sporta koordinatorei Inetai Vladimirovai, kafejnīcai “Mieriņš”( īpašniece Baibas Siktāre), SIA “Upes laivas.lv” (īpašnieks Edgars Eglītis), Liānai Lilenblatei–Sipko par fotogrāfijām un Ērikam Lauskim no ”Riga media” par interneta tiešraidi. Uz tikšanos vēl lielākā pulkā nākamā gada vasarā!

11.Pasaules latviešu klaidoņu saiets-avīze

 

11. Pasaules Latviešu Klaidoņu brālības saiets

11.Pasaules latviešu klaidoņu saiets -2

11. Pasaules latviešu klaidoņu brālības saieta dienas kārtība:

Norises laiks un vieta:

2019.gada 7. jūnijs Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”

Pirms saieta :

Plkst 18.15 piemiņas brīdis Alojas kapsētā pie Dž. Krogzema kapa vietas

Līdz plkst.19.00 centra telpās

  • ceļojumiem veltītu grāmatu izstāde
  • iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstāde
  • izdevniecības “Jumava” grāmatu galds

–               PLKB 11. saietam veltīta avīze

Plkst. 19.00 pasākuma oficiālā daļa:

  • PLKB prezidenta uzruna un brālības himna
  • jaunuzņemto brālības biedru – Ivara Geibas , Sandras Geibas un Andas Liepassveikšana
  • videofilma par 2018.gada vasarā Alojā notikušo PLKB jubilejas saietu

–              izdevniecības “Jumava” jauno grāmatu “Es izvēlējos iet”-autore Ligija Zariņa un “Vīna un garšu pasaulē”-autors Juris Lorencsprezentācija

–              ieskats topošajā grāmatā “Pasaules klaidoņi maģijas un misticisma valstībā” Ingūna Grīnberga, Mārtiņš Sils,Mārtiņš Šics

–              iluzionista Dantes Pecolli priekšnesumi Plkst. 21.00 saieta dalībnieki pārceļas Ungurpils ezera krastā:

–              ar gaisa balonu lidojošās vēsts palaišana no Ungurpils ezera skatu torņa

–              brālības biedru gādātu suvenīru izsole

–              draudzības sacensības badmintonā starp PLKB un Alojas novada komandām.

–              zupas katls

–              laivošana ezerā

Saieta noslēgumā centra telpās interesentiem būs iespēja noskatīties dokumentālu filmu par pasaules apceļotāja  Raimonda Gudrupa  iespaidiem vērojot Peru mistisko Ayahuasca ceremoniju, kā arī  noklausīties brālības biedru ceļojumiem veltītus  bilžu stāstus.

Lieldienu apsveikums!

9c9c24c

Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.

Lai cerības un sapņi aizved Jūs pasaules tālēs pēc piedzīvojumiem, bet ilgas pēc dzimtenes atgriež mājās, kur vienmēr mīt mūsu sirds!

Lai olu raibi skaistie pavasara svētki!

Pasaules latviešu Klaidoņu brālības Valde!

 

 

Informācija par kārtējo brālības atskaites pārvēlēšanas kopsapulci

Š.g. 24.janvārī klubā „Hamlets” notika kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības atskaites –pārvēlēšanas kopsapulce. Pirms kopsapulces interesentiem bija iespējams aplūkot 2018. gada laikā brālības ceļotāju izdotās grāmatas – L.Pērses un A.Driņina    –  “Ar stopiem apkārt pasaulei. Āzijas brīnumi”,  L.Riņķes  –  “Kā Sprīdīte mājās pārnāca” un  R. Gudrupa – “Laiks iet. Manas klejojošās dvēseles pasakas.

Kopsapulces ieskaņā Rolanda Zagorska virsvadībā tika nodziedāta brālības himna. Dziedājuma muzikālo noformējumu kā ierasts nodrošināja pianiste Ingūna Grīnberga. Pēc tam klātesošie noskatījās videofilmu par 2018. gada vasarā Alojā notikušo jubilejas saietu, kā arī nenogurdināmu pasaules apceļotāju Kārļa Bardeļa no Klusā okeāna, Laines Pērses un Artūra Driņina no Indonēzijas atsūtītos video sveicienus.

Nedaudz vēlāk svinīgā iesvētības ceremonijā, saņemot dāvanā ar brālības simboliku rotātu t-kreklu, tika uzņemti jauni biedri – publicists Ainārs Kadišs, LU asociētais profesors, Tartu universitātes profesors Indriķis Krams un Daugavpils universitātes vadošā pētniece Tatjanu Krama,  SIA “Tcon” valdes priekšsēdētājs Uldis Kučerāns un uzņēmēja Guntra  Riņķe. Neklātienē par brālības biedriem tika apstiprināti ZS “Kurmīši” īpašnieki Sandra un Ivars Geibas, kas kopsapulces laikā ceļoja pa Gambiju un Senegālu, kā arī sasirgusī A/S “Latvenergo” juriskonsulte Anda Liepa.

Pēc jauno biedru uzņemšanas brālības prezidents Pēteris Strubergs sniedz ainformāciju  par 2018. gadā paveikto un nākotnes iecerēm. Pie viena kopsapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar revidenta Oskara Šmeliņa veiktās brālības mantas un finanšu līdzekļu pārbaudes rezultātiem. Sekoja debates, kuru laikā tika izteikti vairāki priekšlikumi brālības darba tālākā uzlabošanā. Pamatojoties uz izteiktiem priekšlikumiem kopsapulce nolēma:

Saskaņā ar PLKB 2017. gada 21. janvāra atskaites – pārvēlēšanas kopsapulcē pieņemtiem lēmumiem ieviest izmaiņas brālības statūtos attiecībā uz biedru naudu nosakot, ka biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 10 (desmit) EUR apmērā;

Izpildinstitūcijā, tas ir valdē Juri Lorencu, aizstāt ar Agnesi Silu;

Biedrības prezidentu, kas automātiski ieiet valdes sastāvā un revidentu, turpmāk ievēlēt uz  četriem gadiem;

Papildināt PLKB statūtus ar jaunu punktu par Biedrības asociētiem biedriem, kas objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi aktīvi iesaistīties biedrības mērķu un uzdevumu izpildē;

Papildināt PLKB statūtu punktu 4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana ar jauniem apakšpunktiem, nosakot par kādiem pārkāpumiem var izslēgt no Biedrības un kas šo lēmumu par izslēgšanu ir tiesīgs pieņemt;

 

Kopsapulces laikā par Biedrības prezidentu Pēteris Strubergs, kā arī pieci valdes locekļi – Andrejs Hansons, Ineta Laizāne, Agnese Sila, Bruno Šulcs un Juris Visockis. Par revidentu uz nākamo atskaites periodu atkārtoti tika ievēlēts Oskars Šmeliņš.

 

Turpinājumā azartiskais pasaules apceļotājs Mārtiņš Sils pasākuma dalībniekiem prezentēja savu interesanto bilžu stāstu “Ceļojot gadās visādi“.  Savukārt jaunais un talantīgais iluzionists Dante Pecolli klātesošiem nodemonstrēja   savu augsto meistarību dažādu sarežģītu burvju  triku izpildē.

Noslēgumā kopsapulce nolēma, ka kārtējā, nu jau vienpadsmitā brālības vasaras saieta tēma š. g. 9. jūnijā Alojā būs “Pasaules klaidoņi maģijas un misticisma valstībā.” Būtu ļoti labi, ja brālības biedri, kuriem šajā jomā ir kas sakāms, savus piedzīvojumu stāstus līdz marta mēnesim varētu iesniegt apgādam “Jumava”. Šāds risinājums dotu iespēju līdz jūnijā paredzētajam saietam izdot vēl vienu, mūsu brālības biedru sarakstītu grāmatu.

 

Pabeidzot šo nelielo ieskatu atliek teikt paldies visiem, kas veicināja mūsu pasākuma sekmīgu norisi – tajā skaitā uz kopsapulci atnākušajiem brālības biedriem, pianistei Ingūnai Grīnbergai, dziedātājai Daigai Cerikovai, ceļotājam Mārtiņam Silam, iluzionistam Dantem Pecolli, mājīgā klubaHamlets” dvēselēm Lienei un Rolandam Zagorskiem, viesiem – profesoram Anatolijam Danilānam ar kundzi Irēnu un DELFI “Tūrisma gids” redaktorei Andai Briekmanei, palīgiem organizatoriska rakstura jautājumu risināšanā Agnesei Silai un Rihardam Strubergam,  kā arī viesmīlīgajai  vakara saimniecei  Valdai Strubergai.

Pasaules latviešu klaidoņu brālības veikums 2018. gadā

Atskaites periodā brālības pulkam ir piepulcējušies desmit jauni biedri – pasaules apceļotāja, kaitbordiste Aija Ambrasa, pasaules apceļotājs, inženieris Harijs Buls, pasaules apceļotājs Arturs Driņins, pasaules apceļotājs, ceļojumiem veltītu grāmatu autors Raimonds Gudrups, pasaules apceļotājs, Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Kleperis, pasaules apceļotājs, niršanas instruktors Juris Ozoliņš, pasaules apceļotāji, iluzionisti Daci un Enri Pecolli, pasaules apceļotāja, vairāku ceļojumiem veltītu grāmatu autore Laine Pērse un pasaules apceļotājs, atpūtas bāzes “Valguma pasaule” līdzīpašnieks Viesturs Serdāns. Pamatojoties uz personīgiem lūgumiem, no brālības ir izstājušies Jānis Briedis, Raivo Dzelzkalējs un Evita Kristapsone. Sakarā ar statūtu neievērošanu, tas ir ilgstošu biedru naudas nemaksāšanu, un nespēju aktīvi darboties, valde ir pieņēmusi  lēmumu no brālības izslēgt Ivaru Jakovelu un Mārtiņu Krūmiņu.

Šajā laikā ir notikusi viena valdes sēde, atskaites- pārvēlēšanas kopsapulce, kā arī 8. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” sarīkots jubilejas, pēc skaita 10. PLKB vasaras saiets. Līdz saieta atklāšanai interesentiem tika dota iespēja centra iekštelpās iepazīties ar gadu gaitā paveikto – proti, ceļojumiem veltītu grāmatu izstādi, iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi, kā arī Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem rīkotā konkursa “Neklātienes ceļojums” darbu izstādi. Līdztekus bija pieejamas arī izdevniecības “Jumava” sarūpētās jaunākās grāmatas, kā arī PLKB jubilejas saietam veltīta avīze. Savukārt centra piekājē saieta dalībniekus priecēja brālības biedru ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju izstāde.

Saieta pirmajā daļā brālības valdes locekle, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, kopā sanākušos iepazīstināja ar retrospektīviem atskatiem par visiem deviņiem pagājušo gadu saietiem. Šo pasākuma daļu kuplināja jaukie brālības biedru – Ingūnas Grīnbergas, Ivara Strautnieka, Rolanda Zagorska un Ingvara Leiša muzikālie priekšnesumi. Kopā ar Ingūnu Grīnbergu uzstājās arī jaunā, daudzsološā dziedātāja Daiga Cerikova. Muzicēja arī saieta viesis Mārtiņš Elsiņš.  Īpašas atzinības balvas „ Zelta Oskaru” atveidā saņēma klaidoņu saietu dibinātāji Andrejs Hansons un Juris Visockis. Pasākuma gaitā tika teikts paldies sadarbības partneriem, atbalstītājiem un aktīvākiem brālības biedriem, kā arī prezentēta apgāda “Jumava” jaunā grāmata “Klaidoņi ūdens pasaulē”.

Saieta otrā daļa noritēja Ungurpils ezera krastā. Vispirms no slaidā skatu torņa gaisā tika palaists hēlija balons ar lidojošās vēsti, kuras atradējam kā dāvana pienāktos saņemt nulle kā iznākušo grāmatu „Klaidoņi ūdens pasaulē”. Sekoja tradicionālais zupas katls un draudzības spēle pludmales tenisā starp Alojas novada domes un Klaidoņu brālības komandām. Svētki turpinājās uz centrā pagalmā esošās skatuves ar modes skati, kurā klaidoņi demonstrēja no dažādām pasaules zemēm atvestos apģērbus. Pasākuma otro daļu noslēdza Agneses un Mārtiņa Sila sagatavotā jautājumu atbilžu viktorīna par ceļošanas tēmu un Nepieradinātā Folka Orķestra koncerts.. Līdztekus koncertam interesentiem centra iekštelpās bija dota iespēja noskatīties divas filmas, proti, Riharda Struberga veidoto „Bijusī cilvēkēdāju zeme Papua Jaungvineja tuvplānā ” un Bruno Šulca „ Melnā pipara ceļš”. Var teikt, ka jubilejai veltītais pasākums, kurā piedalījās aptuveni divi simti ceļošanā ieinteresētu cilvēku izdevās.

 

Kas attiecas uz mūsu organizācijas mērķu un uzdevumu izpildi, tad saskaņā ar statūtiem brālības pienākums ir popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un kultūru, rīkot saietus, tematiskus vakarus, kā arī veicināt informatīvo materiālu, tajā skaitā grāmatu izdošanu. Jāsaka, ka aizvadītais gads rakstniecības jomā ir bijis visai ražens. Pateicoties izdevniecības “Jumava” (J.Visockis) atbalstam ceļojumu sērijā “Aiz apvāršņa” klajā tika laists vienpadsmit autoruAijas Ambrasas, Ģirta Barkovska, Māra Gaiļa, Aināra Kadiša, Jura Lorenca, Jāņa Ozoliņa, Laines Pērses, Lindas Riņķes, Harija Sila, Pētera Struberga un Laimas Žubules kopdarbs – “Klaidoņi ūdens pasaulē ” un Lindas Riņķes – “Kā Sprīdīte mājās pārnāca”. Savukārt nenogurdināmo pasaules apceļotāju ģimene Laine Pērse un Artūrs Driņins izdevuši sērijas “Ar stopiem apkārt pasaulei” trešo un ceturto grāmatu, kas stāsta par piedzīvojumiem  Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Pašlaik abi atrodas garā ceļojumā un viņu gala mērķis ir Austrālija. Aktīvs turpina būt Atlantijas okeāna pieveicējs Kārlis Bardelis, kas ar draudzeni Lindu, izmantojot tandēma divriteni, 101 dienā nobrauca 5430 kilometrus garu ceļu no Brazīlijas līdz Peru. Patlaban Kārlis īsteno grandiozā ceļojuma otro daļu. Proti, no Peru vienatnē airu laivā šķērso Kluso okeānu, ar mērķi pēc 15 tūkstošiem noairētiem kilometriem sasniegt Kērnsas pilsētu Austrālijā. Ne mazāk rosīgs ir arī brālības jaunais biedrs Raimonds Gudrups, kas izdevis interesantu un savdabīgu grāmatu ar nosaukumu “Laiks iet. Manas klejojošās dvēseles pasakas”, kā arī izveidojis filmu “How to falli in love with the earth” par piedzīvoto apceļojot Peru. Šis Raimonda veikums drīzumā tiks demonstrēts Latvijas televīzijā. Atzīstamu ieguldījumu atskaites periodā ceļošanas popularizēšanā deva brālības biedrs Mārtiņš Sils, kas ar motociklu trijos atsevišķos posmos īstenoja projektu “Divi rati – divi kontinenti”. Projekta ietvaros Mārtiņš pa dažādiem maršrutiem šķērsoja Austrāliju, pabija Filipīnās, Brunejā, Singapūrā un caurbraucot pa sauszemi Indiju, Pakistānu, Turciju atgriezās no ķenguru zemes Rīgā. Iespaidi tika regulāri atspoguļoti facebook vietnē, DELFI “Tūrismagids.lv” profilā un Mārtiņš šo piedzīvojumiem bagāto ceļojumu nolēmis aprakstīt grāmatā. Pirmajā posmā viņam līdzi devās arī dzīvesbiedre, mūsu kolēģe Agnese Sila, kas omulīgajā krodziņā “Divi rati” turpina darīt svētīgu darbu – proti, regulāri rīko interesantus, stāstu – bilžu vakarus par aktīviem pasaules apceļotājiem. Vienā no šī piedzīvojumiem bagātā ceļojuma kopā ar Mārtiņu dalību ņēma arī mūsu jaunais kolēģis Uldis Kučerāns. Savukārt Andis Pikāns ar domubiedriem veiksmīgi īstenoja unikālu Latvijas simtgadei veltītu projektu – „1836”. izveidojot gar mūsu zemes robežu 1836 kilometru garu gājējiem un braucējiem domātu tūrisma ceļu. Par šo projektu veidotās TV sērijas ar nosaukumu „1836 enduro kilometri” skatītāju vidū iemantoja lielu popularitāti. Pie viena gribas pieminēt arī Bruno Šulca aktivitātes, kas izvadītā gada laikā ir daudzkārt ticies ar interesentiem daudzās Latvijas skolās un kultūras centros, kur ne vien stāstīja par piedzīvoto, kājām veicot slaveno, romiešu laikā būvēto transporta maģistrāli, bet arī demonstrēja paša veidotās filmas. Var droši teikt, ka Ikviens no mums ir devis lielāku vai mazāku ieguldījumu mūsu brālības uzdevumu izpildē. Ar atskaiti ko es būdams brālības prezidents personīgi esmu paveicis 2018. gadā ir iespējams iepazīties PLKB mājas lapā https:klaidoni.wordpress.com. Piebildīšu, ka visas augšminētās aktivitātes ir pozitīvi veicinājušas ne vien atsevišķu mūsu biedru, bet arī mūsu brālības kā sabiedriskas organizācijas atpazīstamību publiskajā telpā. Informācija par brālību un tās rīkotajiem pasākumiem tika regulāri ievietota PLKB un Jumavas mājas lapās, facebookā, e – padomos un draugiem lv, kā arī papildus izmantotas iespējas popularizēt brālību masu saziņas līdzekļos – radio un TV, internetā, grāmatu prezentācijās, žurnālos un laikrakstos. Brālības valde bija parūpējusies arī par to, lai māsas un brāļi tiktu sveikti Valsts svētkos.

Brālības finanšu un mantas stāvoklis ir atspoguļots revidenta Oskara Šmeliņa ziņojumā. Brālības ieņēmumi 2018. gada periodā veidojās no biedru naudas iemaksām. Saskaņā ar izmaiņām statūtos ikgadējā biedru naudas maksa ir noteikta 10.- EUR apmērā. Ar līdz šim nomaksāto biedru naudu esam bijuši spējīgi nodrošināt minimāli nepieciešamā budžeta saimniecisko izdevumu daļu, attiecībā uz telpu īri, saietu kultūras programmām un citām aktivitātēm. Tiesa ir arī parādnieki, bet valde cer, ka jau tuvākajā laikā parādi tiks nokārtoti. Vēl atliek arī uzlabot darbu ar fiziskām un juridiskām personām ziedojumu piesaistes jomā, kas līdz šim nav sekmējies.

Nedaudz par 2019. gada plāniem. Centrālais pasākums neapšaubāmi būs š.g. 8.jūnijā Pasaules latviešu klaidoņu brālības nu jau pēc kārtas vienpadsmitais saiets Alojā. Valde, apspriežot dažādus iespējamos variantus, iesaka šo saietu veltīt savdabīgai, proti, maģijas un misticisma tēmai. Šajā gadā daudzi mūsu brālības biedri jau ir uzsākuši vai vēl tikai dosies tālos un interesantos ceļojumus. Šajā sakarā vēlos atgādināt, ka brālības biedru iespaidus par ceļojumiem arī turpmāk ar nepacietību gaida ne vien grāmatu izdevēji un lsītāji, bet arī nedēļas žurnāla “Mājas viesis” galv. redaktore Dace Terzena un DELFI “Tūrismagids.lv” redaktore Andra Briekmane.

.

 

 

 

Ziemassvētku sveiciens!

ziemassvetku-pantini1

Ar Tevi šai naktī lai notiek

Neparasts brīnums kāds.

Lai laime atnāk un paliek,

Lai vēlīgs likteņa prāts.

Lai svētīgs brīnumu pilnais Ziemassvētku laiks un Jaunajā 2019. gadā paveras vēl plašākas iespējas sasniegt nebijušus apvāršņus un pieredzēt daudz jaunu piedzīvojumu plašās pasaules ceļos.

Pasaules latviešu Klaidoņu brālības Valde!

Atskats uz 10. Jubilejas Pasaules Latviešu klaidoņu brālības saietu

IMG_5395.JPG

   Šā gada 8. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” tika aizvadīts brālības jubilejas saiets. Pirms pasākuma brālības pārstāvji nolika ziedus Alojas kapsētā pie aizsaulē aizgājušā Džeimsa Krogzemakapa vietas, kurš pirms desmit gadiem bija viens no klaidoņu kopā sanākšanas idejas autoriem.

    Līdz saieta atklāšanai interesentiem tika dota iespēja centra iekštelpās iepazīties ar gadu gaitā paveikto – proti, ceļojumiem veltītu grāmatu izstādi, iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi, kā arī Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem rīkotā konkursa “Neklātienes ceļojums” darbu izstādi. Līdztekus bija pieejamas arī izdevniecības “Jumava” sarūpētās jaunākās grāmatas, kā arī PLKB jubilejas saietam veltīta avīze. Savukārt centra piekājē saieta dalībniekus priecēja brālības biedru ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju izstāde.

 Saieta sākumā dalībnieki gleznainā Ungurpils ezera krastā sagaidīja laivu, ar kuru autoru kolektīva pārstāvji  Ainārs Kadišs un Pēteris Strubergs, kā arī apgāda „Jumava” prezidents Juris Visockispa ūdeni atveda jaunu, sērijā „Aiz apvāršņa” iznākušo grāmatu “Klaidoņi ūdens pasaulē”. Starp citu, saieta tēmai, tas ir ūdeņiem atbilstoši grāmata tika atgādāta mazā laiviņā, kuru aiz sevis auklā piesietu vilka lielajā laivā sēdošie. Oficiālā jeb pasākuma pirmā daļa, kas noritēja centra iekštelpās sākās ar brālības prezidenta uzrunu. Pēc tam kopā sanākušie nodziedāja brālības himnu. Muzikālo pavadījumu pie klavierēm kā ierasts izpildīja brālības biedre Ingūna Grīnberga. Turpinājumā vadības grožus pārņēma brālības valdes locekle, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, kas kopā sanākušos iepazīstināja ar retrospektīviem atskatiem par visiem deviņiem pagājušo gadu saietiem. Šo pasākuma daļu kuplināja jaukie brālības biedru – Ingūnas Grīnbergas, Ivara Strautnieka,Rolanda Zagorskaun Ingvara Leišamuzikālie priekšnesumi. Kopā ar Ingūnu Grīnbergu uzstājās arī jaunā, daudzsološā dziedātāja Daiga Cerikova. Muzicēja arī saieta viesis Mārtiņš Elsiņš. Pie viena tika prezentēts arī A. Hansona iecienītā basģitārista Andra Kārkliņa disks. Īpašas atzinības balvas „ Zelta Oskaru” atveidā saņēma klaidoņu saietu dibinātāji Andrejs Hansonsun Juris Visockis. Savukārt Bruno Šulcsklātesošos iepriecināja ar video īsfilmu, kas atspoguļoja 2017. gada saieta norisi. 

Pasākuma gaitā tika teikts paldies sadarbības partneriem, atbalstītājiem un aktīvākiem brālības biedriem. Brālības Pateicības rakstupar nozīmīgu atbalstu saietu organizēšanā saņēma Alojas novada dome, izdevniecība „Jumava”,SIA „Alojas Starkelsen”,Alojas kultūras nams,Alojas mednieku klubs, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas pilsētas bibliotēka, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „SALA”unkafejnīca „Mieriņš. Brālības Pateicības rakstupar ievērojamu ieguldījumu saietu organizēšanā saņēma Andreja Hansons, Bruno Šulcs, Ineta Laizāne, Pēteris Strubergs, Rolands Zagorskis,izdevniecības „Jumava” galvenā redaktore Liene Soboļeva, Ieva Prauliņa, Sarmīte Frīdenfelde unInga Neimane.Ar brālības Uzslavas rakstupar raženu darbu rakstniecības jomā tika apbalvoti Māris Gailisun Juris Lorencs. Savukārt Valdas Strubergasun Lienes Zagorskasveikums brālības ziemas saietu organizēšanā kluba „Hamlets” telpās tika gratulēta ar piemiņas zīmi Māras Krusta veidolā. Par dāvanu komplektiem ar uzņēmumā ražotiem labumiem kā allaž bija parūpējies atsaucīgais pasākuma atbalstītājs –  SIA „Alojas Starkelsen”.

 Turpinājumā Juris Visockisjautājumu – prezentēja apgāda “Jumava” jauno grāmatu “Klaidoņi ūdens pasaulē”, sveicot klātesošos līdzautorus – Aināru Kadišu, Jāni Ozoliņu, Laini Pērsi, Hariju Silu un Pēteri Strubergu. Līdzautori atbildot uzJ. Visocka jautājumiem dalījās atmiņās pargrāmatā minētiem piedzīvojumiem. Neklātienēsveicieni tika nodoti arī pārējiem grāmatas līdzautoriem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties saietā , tajā skaitā Aijai  Ambrasai,  Ģirtam  Barkovskim, Mārim Gailim, Jurim Lorencam, Lindai Riņķei, un Laumai  Žubulei. Sirsnīgus sveicienus saņēma arī brālības biedri pasaules apceļotāji Laine Pērseun Artūrs Driņins, kas nesen ne vien bija iestūrējuši laulības ostā, bet paspējuši arī izdot trešo pēc skaita ceļojumiem veltītu grāmatu. Savukārt mīļu video sveicienu un laba vēlējumus no Spānijas bija atsūtījusi vairāku grāmatu autore brālības biedre Lindas Riņķe. Neizpalika arī ciemiņu uzrunas. Kā pirmajai vārds tika dots aktīvai ceļotājai no Losandželosas Ievai Sentivani, kas ne vien mīl ceļot pa tālām zemēm, bet  arī paspējusi pārtulkot latviešu dainas angļu valodā. Klātesošo aplausus izpelnījās neparasti uzņēmīgā viešņa no Jūrmalas Māra Gutberga, kas uz saietu bija ieradusies jau iepriekšējā vakarā un kā grūtībās rūdīta ceļotāja, atteikusies no piedāvātās gultas vietas, nakti pārlaida guļammaisā zem māksliniekiem paredzētās estrādes.

Saieta otrā daļa noritēja Ungurpils ezera krastā. Vispirms no slaidā skatu torņa gaisā tika palaists hēlija balons ar lidojošās vēsti, kuras atradējam kā dāvana pienāktos saņemt nulle kā iznākušo grāmatu „Klaidoņi ūdens pasaulē”. Sekoja tradicionālais zupas katls un draudzības spēle pludmales tenisā starp Alojas novada domes un Klaidoņu brālības komandām. Spraigajā sacensībā ar minimālu pārsvaru uzvarēja klaidoņi. Abām komandām balvā tika pa turziņai ar zemenēm, savukārt uzvarētājiem vēl papildus šampanietis. Svētki turpinājās uz centrā pagalmā esošās skatuves ar modes skati, kurā klaidoņi demonstrēja no dažādām pasaules zemēm atvestos apģērbus. Skatītāju aplausus izpelnījās visi tās dalībnieki – Jānis Ozoliņš, Bruno Šulcs, Agnese Sila, Mārtiņš Sils,Māris Puķītisun Pēteris Strubergs. Jo īpaši lielu atzinību izpelnījās pievilcīgā Silu ģimenes atvase, četrgadīgais Rūdolfs, kas demonstrēja autentiskus ķīniešu un omāniešu tērpus un cepures. Saistoša izvērtās arī Agneses un Mārtiņa Silu sagatavotā jautājumu atbilžu viktorīna par ceļošanas tēmu. Pasākuma otro daļu noslēdza viesu – „Septītā kontinenta” – Nepieradinātā Folka Orķestra koncerts, kura laikā tumsai iestājoties ezera vidū tika iedegts no desmit elementiem sastāvošs gaismas plosts. Te nu jāatzīmē, ka klausītāju un skatītāju izturību stipri vien patraucēja vakarā uznākušais aukstuma vilnis. Līdztekus koncertam, interesentiem centra iekštelpās nakts seansa laikā bija dota iespēja noskatīties divas filmas, proti,Riharda Strubergaveidoto „Bijusī cilvēkēdāju zeme Papua Jaungvineja tuvplānā ” un Bruno Šulca „ Melnā pipara ceļš”.

Ieskatu pabeidzot valde izsaka pateicībusaietaorganizatoriem, atbalstītājiem un viesiem, kas ņēmaaktīvu dalību, lai šis pasākums, kurā piedalījās aptuveni simts astoņdesmit ceļošanā ieinteresētu cilvēku labi izdotos! Atliek vien novēlēt – uz tikšanos pēc gada nu jau nākamajā 11. pēc kārtas pasaules klaidoņu saietā!

”Pasaules Latviešu Klaidoņu” brālības 10. jubilejas saiets 8. jūnijā Ungurpilī!

Piektdien, 2018.gada 8.jūnijā Ungurpils ezera krastā Alojas pagastā notiks Pasaules latviešu klaidoņu brālības un Alojas novada domes organizētais 10.jubilejas “Pasaules latviešu klaidoņu saiets”.

Saieta apmeklētājus no plkst.18:30 bibliotēkas SALA pagalmā ar koncertu sagaidīs Alojas jauniešu grupa “Kokteilis”.

Būs iespējams iegādāties jaunākās apgāda Jumavagrāmatas un  iepazīties ar vairākām izstādēm: Ceļojumu aprakstu grāmatas; Saietu hronika fotogrāfijās; Ceļojumu spilgtākie foto mirkļi; Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums” darbi.

Saieta 1. daļā bibliotēkas SALA telpās – jaunās ceļojumu aprakstu grāmatas “Klaidoņi ūdens pasaulē” atvēršana un tikšanās ar autoriem, video atskats uz iepriekšējiem klaidoņu saietiem, brālības biedru muzikāli priekšnesumi.

2.daļā – hēlija balona palaišana, kura atradējs balvā saņems jauno grāmatu, draudzības spēle pludmales tenisā starp brālības un vietējo komandām, SIA “Aloja – Starkelsen” lielais zupas katls.

3.daļā – ceļojumu tērpu skate, viktorīnas jautājumi skatītājiem, “Nepieradinātā Folka Orķestra” ( Future Folk Orchestra) koncerts “Septītais kontinents”.

4.daļā – filmu nakts seanss – Bruno Šulca “Klaidoņstāsts” un “Melnā pipara ceļš”, Riharda Struberga “Papua -Jaungvineja tuvplānā”.

 

Kopš 2009.gada “Pasaules latviešu klaidoņu saiets” ik gadu jūnija otrajā piektdienā Alojā pulcē latviešu pasaules apceļotājus un interesentus.

Saietamērķis ir pulcināt un vienot latviešu ceļotājus, iepazīstināt ar pieredzēto pasaulē un  ieinteresēt cilvēkus ceļot, klejot un visādi citādi iepazīt ceļojumu burvību un dažādību.

Gleznainais Ungurpils ezers ar peldošām salām un interesantā kompānija garantē patīkamu atpūtu!

 

Klaidoni 2018 G.jpg