Attēls

Vēlējums

Visiem kas klātienē un neklātienē   pa pasauli mīl ceļot!zs-egle

Gaišus, mīļus un svētīgus Ziemassvētkus,
dzirkstoša prieka, laimes,
radošiem panākumiem un ceļojumiem bagātu
Jauno 2017. gadu!

Pasaules latviešu klaidoņu brālības valdes uzdevumā Pēteris Strubergs

Aizvadīts 8. Pasaules latviešu klaidoņu saiets Alojā

Spītējot lietum, darbīgā gaisotnē 2016. gada 10. jūnijā Alojas kultūras namā un Alojas mednieku bāzē “Reišmalīši” tika aizvadīts kārtējais 8.Pasaules latviešu klaidoņu brālības saiets. Šajā reizē klaidoņu tradicionālā vasaras pasākuma moto bija “Ar plinti plecā pasaulē”.

Pirms saieta sākuma brālības biedri pulcējas piemiņas brīdī Alojas kapsētā pie brālības dibinātāja, aizsaulē aizgājušā Goda biedra Džeimsa Krogzema kapa. Rolanda Zagorska vadībā tika nodziedāta brālības himna un nolikti ziedi. Pēc tam brālības biedri apmeklēja arī Džeimsa Krogzema radinieka, dzejnieka, latviešu tautiskās atmodas ideju paudēja Ausekļa jeb īstajā vārdā Miķeļa Krogzema kapa vietu. Līdztekus interesenti kultūras nama mazajā zālē varēja iepazīties ar izstādi, kurā bija eksponēti Dž.Krogzema radītie mākslas darbi un no dažādām pasaules malām atvestie suvenīri. Vienlaicīgi grāmatas mīļus priecēja izdevniecības “Jumava” grāmatu galds, savukārt brālības biedriem un pasākuma viesiem, kā ik gadu tika piedāvāts ielūkoties Alojas pilsētas bibliotēkas sarūpētajā informatīvajā avīzē.

Divdaļīgais pasākums Alojas kultūras nama lielajā zālē sākās ar PLKB prezidenta Pētera Struberga īsu uzrunu un Pasaules latviešu klaidoņu brālības himnu. Sekoja brālības Goda biedra Jāņa Vaišļas piemiņai veltīts klusuma brīdis. Pēc tam izdevniecības Jumava vadītājs Juris Visockis prezentēja jauno grāmatu “Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm”. Grāmata ir iznākusi tautā populārajā sērijā “Aiz apvāršņa” un tās radīšanā dalību ir ņēmis autoru kolektīvs – Māris Gailis, Ingūna Grīnberga, Mārcis Kalniņš, Pjotrs Kotovs, Juris Lorencs, Gunita Ozoliņa, Māris Puķītis, Pēteris Strubergs, Mārtiņš Šics, un Ēriks Veits. Ievadvārdus šim darbam veltījis Latvijas ģeogrāfijas biedrības prezidents, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Ivars Strautnieks. Klātesošie autori tika apbalvoti ar jauno grāmatu un SIA “Aloja Starkelsen” sarūpēto dāvanu. Jauno grāmatu no izdevniecības ”Jumava” saņēma arī Alojas pilsētas bibliotēka.

Prezentācijai sekoja PLKB biedres Lindas Riņķes video sveiciens no Spānijas, kā arī jauks trīsdaļīgs Ivara Strautnieka – saksafons un Indra Egles -oboja muzikāls priekšnesums. Saieta dalībnieki noskatījās arī Alojas novada Domes priekšsēdētāja Valda Bārdas komentēto īsfilmu par uzņēmējdarbības atbalsta centra un bibliotēkas kompleksa “ SALAS” būvniecības gaitu Ungurpils ezera krastā.

Pasākuma otrā daļa tika veltīta mednieku stāstu kaleidoskopam par medībām plašajā pasaulē. Katra mednieka individuālo uzstāšanos ievadīja Alojas mūzikas skolas pasniedzējs Jānis Ansons ar skaisti izpildītu mednieku raga pūtienu. Ar savām atmiņām dalījās trīs daudz pieredzējuši mednieki: Latvijas safari kluba prezidents Haralds Barviks Latvijas safari kluba biedrs Ivars Kalvišķis un Alojas mednieku kluba biedrs Pēteris Ziemelis. Viņu stāstījumi par dažādās pasaules zemēs piedzīvoto kalpos par pamatu jaunai, kārtējai grāmatai, kuru paredzēts izdot nākamgad. Nobeigumā Alojas mednieku kluba vadītājs Aigars Rumbergs pastāstīja par vietējā mednieku kluba darbību un gūtajiem panākumiem.

Pirms došanās uz Alojas mednieku bāzi “Reišmalīšos” klaidoņi saņēma īpašu dāvanu Pirms došanās uz “Reišmalīšiem” klaidoņi saņēma īpašu dāvanu no Džeima Krogzemja radiniekiem, kuru P.Strubergam nodeva Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece. Tā bija vīna pudele, kas izlikta jau minētajā izstādē, jo savā klaidoņa dzīvē Dž.Krogzemis nekad neesot atteicies no laba vīna. Pēc tam skvērā pie kultūras nama tika palaists gaisa balons, ar ziņu, ka potenciālajam gaisa balona atradējam izdevniecība “Jumava” dāvina, tikko kā prezentēto jauno grāmatu “Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm”.

Ļoti interesants izvērtās saieta turpinājums Alojas mednieku bāzē “Reišmalīšos”. Mednieku kluba kolektīvs Aigara Rumberga vadībā bija parūpējies par salijušo viesu sirsnīgu uzņemšanu. Mūs gaidīja daudzpusīga programma. Tajā skaitā medību trofejas, muzikanti, simboliska tradicionālo mednieku “šņepmaizīšu” un dzērienu degustācija, medījumu zupas katls, šaušanas sacensības nakts apstākļos ar mazkalibra ieroci pa oranžiem māla šķīvīšiem, čigānu meitenes ar dejām, mantu izsole, anekdotes un mednieku stāsti. Šaušanas sacensībās pirmo vietu sašaujot visus trīs mērķus izcīnīja “Jumavas” darbinieks Oskars Kirkils, otro jau agrāk pieminētais Jānis Ansons, savukārt godpilno trešo vietu pārspējot pārējos vīriešu kārtas pārstāvjus ieguva mūsu brālības enerģiskā aktīviste Agnese Sila.  Ar vienu vārdu sakot, laiks pasaules klaidoņiem mednieku bāzē pagāja saistoši un jautri.

Pabeidzot ieskatu šī pasākumu norisē PLKB valde izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja noorganizēt un atbalstīja Pasaules latviešu klaidoņu brālības 8. saietu, tajā skaitā izdevniecībai “Jumava” (vadītājs Juris Visockis), Alojas novada domei (priekšsēdētājs Valdis Bārda), Alojas kultūras namam (direktore Ineta Laizāne), SIA “Aloja Starkelsen” (valdes loceklis Jānis Garančs), Alojas mednieku klubam ( vadītājs Aigars Rumbergs), Alojas pilsētas bibliotēkai (vadītāja Sarmīte Frīdenfelde), kafejnīcai “Mieriņš” (īpašniece Baiba Siktāre) , kā arī Zanei Landsmanei, kas sarūpēja iespēju aplūkot saieta gaitu fotouzņēmumos. Tāpat liels paldies mūsu organizācijas brāļiem un māsām, kas atrada iespēju atbraukt uz Aloju un ar savu klātbūtni kuplināt šo tradicionālo, kopīgiem spēkiem veidoto pasākumu.

 

Pasaules latviešu klaidoņu brālības 8. saiets Alojā 10.06. 2016.

8.Pasaules latviešu klaidoņu brālības saieta dienaskārtība.
Norises laiks un vieta: 2016. gada 10. jūnijs Alojas kultūras nams un Alojas mednieku bāze “Reišmalīši”
Plkst.18:30 brālības biedri pulcējas piemiņas brīdī Alojas kapsētā pie Džeimsa Krogzema kapa
pirms saieta līdz plkst 19.00
– mazajā zālē Dž.Krogzema darbu izstāde
– izdevniecības Jumava grāmatu galds
– gadskārtējā PLKB 8. saietam veltīta avīze
– pasaules klaidonis Mārtiņš Sils pie kultūras nama iepazīstina interesentus ar enduro motociklu, kas šajā gadā paspējis kopā ar ceļotāju pabūt trijās Amerikās
Plkst.19:00 Alojas kultūras nama lielajā zālē divdaļīgs pasākums
– PLKB prezidenta Pētera Struberga uzruna
– Pasaules latviešu klaidoņu brālības himna
– brālības Goda biedra Jāņa Vaišļas piemiņai veltīts klusuma brīdis
– izdevniecības Jumava vadītājs Juris Visockis prezentē jauno grāmatu “Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm”
– jaunās grāmatas autoru kolektīva – Māra Gaiļa, Ingūnas Grīnbergas, Mārča Kalniņa, Pjotra Kotova, Jura Lorenca, Gunitas Ozoliņas, Māra Puķīša, Pētera Struberga , Mārtiņa Šica, Ērika Veita, kā arī grāmatas ievadvārdu autora – LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesora Ivara Strautnieka sveikšana
– muzikāls sveiciens Ivars Strautnieks (alta saksofons) un Indris Egle ( oboja)

– īsfilma par centra “Sala” celtniecības gaitu pie Ungurpils ezera

– Alojas mednieku kluba vadītājs Aigars Rumbergs prezentē saieta tēmu “Ar plinti plecā pasaulē”

– mednieku stāstu kaleidoskops par medībām plašajā pasaulē:
Latvijas safari kluba prezidents Haralds Barviks
Ivars Kalvišķis
Pēteris Ziemelis
– ar gaisa balonu lidojošās vēsts palaišana laukumā pie kultūras nama

Plkst. 21:00 sieta dalībnieki pārceļas uz Alojas mednieku bāzi “Reišmalīšos”
– medījumu zupas katls
– šaušana mērķī
– izsole
– čigānu dejas, muzikanti
– medību trofejas, degustācijas
– viesos ierodas Minhauzens no muzeja Duntē ar saviem medību stāstiem
– sarunas, stāsti pie ugunskura

Pasaules latviešu klaidoņu filma

4. maijā 15.35 LTV 7 būs iespēja noskatīties Andreja Hansona un Bruno Šulca veidoto filmu “Klaidoņstāsts” par unikālajām Ungurpils ezera peldošajām salām. Priecīgus svētkus atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu kopā ar pasaules klaidoņiem.